De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Nieuwsarchief

6 december 2013

Noord-Brabant goed voor flora en fauna


Titia Wolterbeek overhandigt een pimpernelblauwtje aan Yolande van der Meulen, van de Provincie Noord-Brabant (foto: Kars Veling)
De provincie Noord-Brabant boekt successen in het behoud en herstel van planten- en diersoorten. Dat werd vandaag benadrukt tijdens het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden in Noord-Brabant in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.

Van de samenwerkende soortenbeschermingsorganisaties in Nederland kreeg de provincie een cadeau voor de ‘unieke prestaties’ op het gebied van biodiversiteit. Voorzitter Titia Wolterbeek van de Vlinderstichting zei blij te zijn met de voortdurende aandacht die Noord-Brabant, ook in tijden van bezuinigingen, besteedt aan de bescherming van plant- en diersoorten. 'Zo'n symposium als vandaag, dat kan ook alleen maar in Brabant' aldus Wolterbeek, voordat ze een fotoportret van een pimpernelblauwtje overhandigde aan Yolande van der Meulen, directeur Ecologie van de provincie.

Het gaat in Noord-Brabant goed met het verbeteren van de populaties van boomkikker, knoflookpad, gladde slang, zwartblauwe rapunzel en heidekartelblad. Van het verbeteren van het leefgebied van de gladde slang profiteerden ook tal van andere soorten zoals nachtzwaluw, roodborsttapuit, bont dikkopje en veldkrekel. Op de heideterreinen in Noord-Brabant worden successen geboekt voor soorten zoals de klokjesgentiaan en het bijbehorende gentiaanblauwtje.

Jap Smits neemt het 'zandoogje' in ontvangst (foto: Kars Veling)
Jap Smits, boswachter bij Staatsbosbeheer in de Kempen, werd door de provincie uitgeroepen tot 'terreinbeheerder van het jaar'. Dit vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het natuurbeheer met name op heide- en zandgronden.Uit handen van Yolande van der Meulen, directeur Natuur & Milieu, ontving hij een kunstwerk van een zandoogje (vlinder) op een tak. De vlinder is de ‘natuurambassadeur’ van de provincie Noord-Brabant.

Ruim 300 belangstellenden – vertegenwoordigers van gemeenten, provinciale staten, terreinbeherende organisaties en natuurvrijwilligers – bezochten vandaag het symposium in het provinciehuis. Tijdens lezingen en workshops werden nieuwe inzichten besproken op het gebied van bos- en heidebeheer zodat op termijn mogelijk weer ruimte kan ontstaan voor verdwenen soorten zoals tapuit en korhoen. Irma Wynhoff, van De Vlinderstichting, gaf een boeiende lezing over het Life+ project 'Blues in the Marshes', waar het pimpernelblauwtje van zal gaan profiteren.
 
Terug naar het nieuwsarchief »

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen