De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Nieuwsarchief

21 mei 2015

Stem voor natuur en tegen afbraak Europese regelgeving


Laat je stem horen voor de natuur en steun de petitie! Foto Agami
Natuurorganisaties in heel Europa roepen het publiek op een duidelijk signaal te geven aan de Europese Commissie om de regels voor natuurbescherming in stand te houden. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Europese Commissie deze regels wil afbreken. Daardoor dreigt de natuurwinst van de afgelopen decennia verloren te gaan.

De natuurorganisaties vragen nu de hulp van het publiek om de commissie te laten weten dat de natuur die nog over is in Europa moet worden beschermd. In Nederland kan iedereen vanaf vandaag eenvoudig zijn stem laten horen via de website stemvoornatuur.nl (NB: op de website stemvoornatuur zijn de antwoorden al voor u ingevuld. Wilt u liever zelf de vragen beantwoorden, vul dan de enquete in op de site van de EU.)

De Europese Commissie wil de komende evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen mogelijk aangrijpen om de regels voor natuurbehoud sterk te versoepelen. Deze natuurrichtlijnen vormen de ruggengraat voor bescherming van Europese natuur. Deze wetgeving is de afgelopen jaren effectief gebleken, zoals blijkt uit het recent gepubliceerde State of Nature report. Dit rapport biedt voor het eerst in de geschiedenis een volledige analyse van hoe het gesteld is met de Europese natuur.
Planten en dieren die menigeen allang had afgeschreven, komen langzaam terug. Denk aan de otter die na bijna 40 jaar terug is in de Nieuwkoopse Plassen, de kraanvogel die niet alleen broedt in het Fochteloërveen, maar sinds deze maand ook in het Korenburgerveen en de zeearend die inmiddels alweer tien jaar in de Oostvaardersplassen voorkomt en nu ook broedt in het Zwarte Meer, Lauwersmeer en de Biesbosch. De bever heeft inmiddels zijn weg gevonden door heel het land en dit jaar werd voor het eerst heel even de wolf gezien in Nederland. Nederlandse topnatuur, zoals de Waddenzee, zou zonder de Vogel- en Habitatrichtlijn een stuk slechter af zijn. Veel inspanningen om onze lucht en het water schoner te krijgen zijn direct en indirect ook het gevolg van deze Europese wetgeving. De regels voorkomen dat kwetsbare natuur wordt vernietigd, terwijl zij gelijktijdig ruimte laten voor duurzaam gebruik.

De Europese commissie houdt echter de komende tijd de wetgeving tegen het licht. Natuurorganisaties vrezen dat dit uitdraait op een afzwakking van de richtlijnen. Verdwijnen of versoepelen de regels dan kunnen landen makkelijker de natuur schade berokkenen. Het State of Nature rapport geeft aan dat de Europese natuurbeschermingsregels niet alleen effectief zijn, maar ook hard nodig. Het netwerk van Europese beschermde gebieden –het grootste natuurnetwerk ter wereld- heeft aantoonbare positieve invloed op instandhouding van soorten en leefgebieden. Aan de andere kant gaat het nog steeds onverminderd slecht met soorten buiten deze gebieden; zo is eenderde van de Europese vogels nog steeds bedreigd, waaronder soorten waar Nederland een grote verantwoordelijkheid heeft zoals de grutto. En van de 804 natuurgebieden in Europa verkeert 77 procent in slechte staat. Als de regelgeving op het gebied van natuur vanuit Europa wordt uitgehold, voorzien de Natuurorganisaties nog verdere teloorgang.

Tot 24 juli organiseert de Europese Commissie een publieksconsultatie over de Europese regels voor natuurbescherming. Deze consultatie biedt de kans om de Commissie te laten weten dat Europeanen wel degelijk hechten aan een gezonde leefomgeving. De gezamenlijke natuurorganisaties roepen daarom iedereen op om deze enquête in te vullen.

De campagne wordt ondersteund door:
Landschappen NL, IUCN Nederland, Soorten NL, Milieudefensie, Greenpeace, Stichting Duinbehoud, Stichting De Noordzee, De Waddenvereniging, Natuur & Milieu, Floron, Nederlandse Mycologische Vereniging, EIS, Zoogdierenvereniging, De Vlinderstichting, IVN, Faunabescherming, de Natuur en Milieufederaties en Ravon.


Terug naar het nieuwsarchief »

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen