De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Algemene informatie over vlinders en rupsen

Op deze totaal venieuwde versie van Vlindernet kunt u, naast de soortpagina's, ook veel algemene informatie vinden. Als u met de cursor op Vlinders algemeen in de bovenste menubalk gaat staan, verschijnt een uitklapmenu met een overzicht van alle beschikbare artikelen. Door te klikken op Vlinders algemeen verschijnt het menu ook in de linkerkolom van de pagina.

U vindt informatie over het Zoeken, herkennen en determineren van vlinders en het Zoeken, herkennen en determineren van rupsen. Daarnaast zijn er artikelen over Biologie en ecologie, Verspreiding en zeldzaamheid, Bescherming en beheer, Naamgeving en systematiek en Vlinderonderzoek.

In diverse artikelen wordt met voetnoten aangegeven welke literatuur gebruikt is voor het verzamelen van de informatie die getoond wordt. Als u klikt op een voetnoot (aangegeven met een cijfer) in de tekst, komt u terecht bij een korte literatuurverwijzing onderaan de pagina. Door op het tekentje achter deze korte literatuurverwijzing te klikken, verschijnt de volledige literatuurreferentie in een pop-upscherm. Een compleet overzicht van alle literatuurreferenties is te vinden in de Literatuurlijst.

Onder het kopje literatuur treft u bovendien een pagina aan met Aanbevolen literatuur en een pagina met Aanbevolen websites.

Tenslotte vindt u bij 'Vlinders algemeen' enkele Interessante extras en een Verklarende woordenlijst.
 

Laatste wijziging: 15 januari 2014
berkenhermelijnvlinder (Furcula bicuspis)
Foto: Piet van Nieuwenhoven
rups van de berkenhermelijnvlinder (Furcula bicuspis)
Foto: Jeroen Voogd

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen