De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Waar komt de informatie vandaan?

Algemene informatie

De algemene informatie op de website is afkomstig van verschillende bronnen. Voor zover dit van toepassing is wordt in de teksten via een voetnoot verwezen naar een literatuurreferentie. Een compleet overzicht van alle gebruikte literatuur vindt u in de literatuurlijst.
 

Soortteksten

De soortgerichte informatie over dagvlinders is voornamelijk afkomstig uit de ‘De Nieuwe Veldgids Dagvlinders’[1] en ‘Dagvlinders van Nederland’[2]. Sommige informatie uit deze beide publicaties is verwerkt in de teksten op Vlindernet, andere informatie is letterlijk overgenomen.
De soortgerichte informatie over nachtvlinders is voornamelijk afkomstig uit de veldgids ‘Nachtvlinders’[3]. Veel informatie over rupsen (leefwijze, waardplanten en habitat) is gebaseerd of veld- en kweekervaringen van Jeroen Voogd.
Daarnaast is er gebruik gemaakt van diverse schriftelijk bronnen, waaronder 'Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Band 1-10'[4]; alle schriftelijke bronnen zijn te vinden zijn in de literatuurlijst.
Uiteraard wordt deze informatie regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe ontdekkingen en informatie. Een belangrijke bron daarvoor zijn bijvoorbeeld de artikelen over nachtvlinders van Jeroen Voogd en Dick Groenendijk die tussen 2006 en 2010 in het tijdschrijft Vlinders zijn verschenen (zie de Literatuurlijst).
De teksten over het voorkomen van soorten worden momenteel aangepast naar de nieuwste inzichten. Dit wordt gedaan op basis van berekeningen voor de voorlopige Rode Lijst (RL) en de algemeenheid/zeldzaamheid. Deze berekeningen worden in hoofdstuk 5 van het boek Nachtvlinders belicht beschreven.
 

Kaartjes en diagrammen

Kaartjes en diagrammen dagvlinders
De verspreidingskaartjes voor de dagvlinders zijn, evenals de vliegtijddiagrammen en de trenddiagrammen, gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

Kaartjes en diagrammen nachtvlinders
De verspreidingskaartjes en de talrijkheidskaartjes voor de nachtvlinders zijn samengesteld uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland, dat op dit moment (September 2013) bijna 4 miljoen waarnemingen bevat. Sinds 2009 worden ook de nachtvlinderwaarnemingen van Waarneming.nl en Telmee aan dit bestand toegevoegd.
Nu is het echter zo dat niet alle waarnemers hun waarnemingen (meteen) doorgeven en ook zijn er zeer veel vlinders in oude collecties waarvan de waarnemingen (nog) niet opgenomen zijn. Daardoor is het soms mogelijk dat de tekst over het voorkomen van een bepaalde soort en een kaartje van diezelfde soort niet helemaal overeenkomen. Bovendien komt er telkens nieuwe kennis beschikbaar, die niet altijd meteen verwerkt is in de verspreidingskaartjes. Een 'witte vlek' op de kaart betekent dus niet per se dat een soort ergens niet voorkomt, maar kan ook betekenen dat we van die plek geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben. Aan de andere kant kunnen er ook 'stippen' op de kaart staan van waarnemingen die later toch onbetrouwbaar blijken te zijn. Het valideren van de waarnemingen in Noctua is een blijvend proces, dat steeds gebeurt op basis van de nieuwste kennis. We doen ons uiterste best om het verspreidingsbeeld zo goed mogelijk weer te geven en regelmatig te actualiseren.
Ook de vliegtijddiagrammen en de trenddiagrammen zijn op bovengenoemd gegevensbestand gebaseerd.
Bent u nieuwsgierig naar de berekeningen achter de kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders, lees dan het artikel De Berekeningen.
 

1. ^ Wynhoff, I; van Swaay, C; Veling, K; Vliegenthart, A. (2009) volledige gegevens publicatie en beschrijving
2. ^ Bos, F.; Bosveld, M.; Groenendijk, D.; van Swaay, C.; Wynhoff, I. (2006) volledige gegevens publicatie en beschrijving
3. ^ Waring, P.; Townsend, M. (tekst); Lewington, R. (ill.); Groenendijk, M.; Meulen, J. van der (vertaling en bewerking); Groenendijk, D. (eindredactie) (2006) volledige gegevens publicatie en beschrijving
4. ^ Ebert, G. (1991-2005) volledige titelbeschrijving

Laatste wijziging: 19 mei 2014
rups van de gele eenstaart (Watsonalla binaria)
Foto: Hans van Oosterhout
rups van de schijn-nonvlinder (Panthea coenobita)
14 september 2008
Foto: Meint Mulder
rups van de grote beer (Arctia caja)
Meppel - 5 juni 2008
Foto: Gert Gelmers

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen