De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

De samenstellers van Vlindernet

De inhoud van de website Vlindernet is samengesteld door De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek. Daarnaast hebben vele vrijwilligers uit de nachtvlinderwereld op een of andere manier hun steentje bijgedragen aan Vlindernet, zie het Colofon.
 

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie met ongeveer 5000 donateurs en 1500 vrijwilligers. Met hun kennis ondersteunen de medewerkers van De Vlinderstichting iedereen die aan de realisatie van een natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen. Daartoe doen ze onderzoek naar de verspreiding van soorten en de veranderingen daarin en naar de oorzaken van deze veranderingen. Ze adviseren beheerders over beschermingsmaatregelen en ontwikkelen projecten waarin ze hun kennis beschikbaar maken voor een breed publiek. Bij hun activiteiten werken ze samen met veel andere organisaties. Bij het nachtvlinderwerk is de samenwerking met de Werkgroep Vlinderfaunistiek belangrijk; één van de samenwerkingsprojecten is deze website www.vlindernet.nl. Ook de uitgave in 2006 van de determinatiegids NACHTVLINDERS en de organisatie van de Nationale Nachtvlindernacht, een landelijk evenement waarbij in één nacht op zo veel mogelijk locaties in het land nachtvlinders worden geteld, zijn gezamenlijke projecten.
Meer informatie over De Vlinderstichting is te vinden op www.vlinderstichting.nl. Wilt u het werk van De Vlinderstichting steunen? Meld u dan aan als donateur!
 

De Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF)

De Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) is onderdeel van de Stichting European Invertebrate Survey (EIS) Nederland en bestaat sinds 2002. De werkgroep stelt zich ten doel het verzamelen van zoveel mogelijk betrouwbare gegevens over het voorkomen van vlindersoorten in Nederland, niet alleen van macronachtvlinders, maar ook van microvlinders en dagvlinders. De verspreidingsgegevens (waaronder soortnaam, stadium, plaats, datum en waarnemer) zijn opgeslagen in een databank, Noctua, die op dit moment (september 2013) ruim 4 miljoen waarnemingen telt. Dit aantal groeit nog steeds snel, dankzij de hulp van een groot aantal medewerkers. Deze medewerkers komen zowel uit de kring van De Vlinderstichting als van de secties Snellen en Ter Haar van de Nederlandse Entomologische Vereniging. De databank is een gemeenschappelijk bezit van De Vlinderstichting en de WVF; het beheer wordt verzorgd door de WVF.
Natuurlijk is niet alleen het verzamelen en opslaan van gegevens het doel van de WVF, maar ook het gebruik ervan. Iedere particuliere vlinderaar kan (gratis) informatie krijgen over bijvoorbeeld de vlinderfauna van een gebied, de mate van zeldzaamheid en de voor- of achteruitgang van soorten. De databank is ook de basis van de informatie op deze website. Daarnaast wordt de databank gebruikt bij de jaarlijkse rapportage over bijzondere waarnemingen door de secties Snellen en Ter Haar in het tijdschrift Entomologische Berichten.
Een bijzondere activiteit van de WVF is het Trekvlinderonderzoek, dat in 1940 gestart is door B.J. Lempke. Ook over de resultaten hiervan wordt jaarlijks gerapporteerd in Entomologische Berichten.
Meer informatie over de WVF is te vinden op de website en in de nieuwsbrief van EIS Nederland.
Tot de Werkgroep Vlinderfaunistiek behoren de volgende personen: Erik van Nieukerken (voorzitter), Willem Ellis, Frans Groenen, Henk Hunneman (secretaris), Maurice Jansen, Klaas Kaag en Rob de Vos.
 

Laatste wijziging: 4 december 2013
veenhooibeestje (Coenonympha tullia)
Fochteloërveen - 16 juni 2008
Foto: Gert Gelmers
bosparelmoervlinder (Melitaea athalia)
Kroondomein - 19 juni 2007
Foto: Johan Barth
rups van de nachtpauwoog (Saturnia pavonia)
Doldersum - 17 juni 2007
Foto: Meint Mulder
rups van de bruine metaalvlinder (Rhagades pruni)
Foto: Judith Bouma

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen