De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Achtergrond Vlindernet

Kennis over nachtvlinders

Rond het jaar 1920 verscheen het boek ‘Onze Vlinders’ van D. Ter Haar [1], met informatie over de Nederlandse dag- en nachtvlinders geïllustreerd met tekeningen. Daarna bleef het vele decennia stil rond de nachtvlinders. De mensen die ‘aan nachtvlinders deden’ moesten het doen met buitenlandse boeken, want er was geen recente en op de Nederlandse situatie toegespitste informatie voorhanden. Dit was eind jaren negentig voor de leden van de nachtvlinderwerkgroep van De Vlinderstichting de aanleiding om eens na te gaan denken over het verzamelen en ontsluiten van Nederlandse kennis over nachtvlinders via internet.
 

VlinderNET

Na veel wikken en wegen werd besloten tot het maken van de website VlinderNET, met daarop Nederlandse informatie over nachtvlinders, verzameld uit verschillende bronnen. In het jaar 2002 werd de website gelanceerd en vanaf het begin werd de website veel bezocht. De tekstpagina’s werden geregeld bijgewerkt met nieuwe kennis. Bezoekers van Vlindernet konden de teksten uitprinten en als Nederlandse tekst gebruiken bij de platen uit het Engelse determinatieboek ‘The colour identification guide to moths of the British Isles’ van B. Skinner [2]; hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt.
 

Ontwikkelingen

Intussen werd gewerkt aan een Nederlandse naamgeving voor alle in Nederland voorkomende macronachtvlinders [3], wat de nachtvlinders nog meer toegankelijk maakte voor een steeds breder publiek. Aan de bezoekers van Vlindernet werd gevraagd om foto’s aan te leveren, niet alleen van de vlinders, maar ook van de rupsen. Door dit alles kreeg VlinderNET steeds meer waarde voor het op naam brengen van nachtvlinders.
In de loop van de tijd werden ook de dagvlinders toegevoegd aan de website en werden de soortpagina’s uitgebreid met een verspreidingskaartje en een vliegtijddiagram.
 

Een nieuw jasje

Door alle uitbreidingen en vernieuwingen begon VlinderNET op een gegeven moment uit zijn jasje te groeien. Er kwam steeds meer kennis en er kwamen betere technische mogelijkheden en steeds meer databasetoepassingen voor internet beschikbaar. Al met al reden om te gaan nadenken over VlinderNET in een nieuw jasje. De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, waar inmiddels veel contact mee was, hebben zich samen ingezet voor een nieuw concept met veel meer mogelijkheden dan er tot dan toe waren.
 

Een nieuw Vlindernet

Een begin van de vernieuwing was het overzetten van de teksten uit de in 2006 verschenen veldgids NACHTVLINDERS [4] naar de soortteksten op VlinderNET. Maar er waren veel meer ideeën en daarvoor was het nodig om het bouwen van een nieuw Vlindernet over te laten aan een professionele websitebouwer: Argiope Webdesign. Het jaar 2007 hebben we gebruikt om de website te laten bouwen en te vullen met allerlei nieuwe informatie. Het resultaat heeft u nu op uw beeldscherm.
 

Artikel in het tijdschrift Vlinders

In augustus 2008 verscheen in het tijdschrift Vlinders van De Vlinderstichting een artikel over de ontwikkelingen van Vlindernet, onder de naam: 'Vlindernet: van hobby naar professionele site'. Lees het artikel hier.
 

1. ^ Haar, D. ter (1904) volledige titelbeschrijving
2. ^ Skinner, B. (2008) volledige gegevens publicatie en beschrijving
3. ^ Groenendijk, D. (eindred.); Koopman, W. ...[et al.]; De Vlinderstichting; Commissie voor Nederlandse Namen van Insecten van de Nederlandse Entomologische Vereniging (2001) volledige titelbeschrijving
4. ^ Waring, P.; Townsend, M. (tekst); Lewington, R. (ill.); Groenendijk, M.; Meulen, J. van der (vertaling en bewerking); Groenendijk, D. (eindredactie) (2006) volledige gegevens publicatie en beschrijving

Laatste wijziging: 3 september 2010
wingerdpijlstaart (Hippotion celerio)
Foto: Jeroen Voogd
pop van de wingerdpijlstaart (Hippotion celerio)
Foto: Jeroen Voogd
rups van de wingerdpijlstaart (Hippotion celerio)
Foto: Jeroen Voogd
eitje van de wingerdpijlstaart (Hippotion celerio)
Foto: Jeroen Voogd

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen