De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Rupsenzoeksysteem

Ga meteen door naar stap 1 van het rupsenzoeksysteem »

Welkom bij het rupsenzoeksysteem van Vlindernet.
Dit rupsenzoeksysteem is vooral bedoeld als hulpmiddel voor mensen die nog niet zo bedreven zijn in het determineren van rupsen. Aan de hand van een stappenplan met verschillende vragen kunt u proberen te achterhalen welke rups u gezien heeft. Op basis van de vindplaats, de vinddatum en de uiterlijke kenmerken van de rups wordt door het systeem aangegeven welke rups u waarschijnlijk heeft gezien. Vaak zullen er meerdere mogelijkheden zijn, die in volgorde van waarschijnlijkheid getoond worden. Met behulp van de foto's en de rupsenpagina's waarnaar u door kunt klikken, kunt u uiteindelijk zelf bekijken welke rups u waarschijnlijk gezien heeft.

Niet alle rupsen zijn in het systeem meegenomen. Er zijn verschillende soorten die zoveel op elkaar lijken dat het niet mogelijk is om de rups tot op soortniveau te determineren; deze soorten zijn daarom niet opgenomen in het zoeksysteem. Ook soorten die een zeer verborgen leven leiden en dus vrijwel nooit worden aangetroffen, doen (nog) niet mee. Verder zijn we bij het opzetten van het systeem vooral uitgegaan van volgroeide rupsen. Onvolgroeide rupsen zien er vaak zo anders uit dat deze niet in alle gevallen met het zoeksysteem gedetermineerd kunnen worden. Bovendien is er in de literatuur weinig betrouwbare informatie beschikbaar over de onvolgroeide stadia van de meeste rupsen.

Het is belangrijk om u te realiseren dat het in veel gevallen moeilijk of zelfs onmogelijk is om een rups vanaf een foto te determineren. Zie voor tips voor het fotograferen van rupsen ter determinatie: Determineren vanaf een foto
Kijk eerst even op de pagina met rupsen die veel worden waargenomen om te kijken of uw rups hierbij staat.

Naar stap 1 van het rupsenzoeksysteem »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen