De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Rupsenzoeksysteem

Stap 1.   Is het een rups?
Voordat u begint met het rupsenzoeksysteem is het belangrijk om vast te stellen of het insect dat u gezien heeft inderdaad een rups is. Er zijn namelijk verschillende insectenlarven die nogal eens voor een rups worden aangezien maar dat niet zijn. Meestal gaat het om larven van bladwespen (zie: Verwarring van rupsen met bladwesplarven), soms ook om die van kevers, vliegen en muggen (zie: Verwarring van rupsen met larven van overige insecten).
Een rups is te herkennen aan het feit dat hij drie paar echte poten aan het borststuk heeft (de borstpoten) en een variabel aantal schijnpoten (één tot vier paar buikpoten en een paar naschuivers). Zie de tekening hieronder.
Let op, de meeste spannerrupsen lijken geen buikpoten te hebben. Dit is echter wel het geval: het ene paar buikpoten dat ze hebben zit vlak bij de naschuivers.


Rupsen van microvlinders doen niet mee in het systeem. Ze zijn van macrorupsen te onderscheiden door het feit dat de rups van een micro hard achteruit kan lopen bij aanraking en dat macro's dat niet doen.


Is het een rups?   
  De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen