De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Naamlijst Nederlandse Lepidoptera

In de Naamlijst Nederlandse Lepidoptera vindt u een overzicht van alle in Nederland voorkomende vlinders. Niet alleen de dagvlinders en de macronachtvlinders die op Vlindernet behandeld worden staan in de lijst, maar ook de zogenoemde micronachtvlinders. Behalve de naam van de soort worden ook de familienaam, de synoniemen, de auteursnaam en de status in Nederland vermeld.
U kunt de lijst downloaden door te klikken op de volgende link: download Naamlijst Nederlandse Lepidoptera.
Voor een goed gebruik van de lijst is hieronder een toelichting toegevoegd.
 

Toelichting Naamlijst Nederlandse Lepidoptera 22-04-2015


De naamlijst wordt verspreid als Excel bestand, omdat dit voor bijna iedereen bruikbaar is. We raden u aan om, als u daartoe de mogelijkheden heeft, de file om te zetten in een database-bestand; daarin is het veel gemakkelijker zoeken.

Alle geldige wetenschappelijke namen zijn gecontroleerd aan de hand van de laatste versie (2013) van de Fauna Europaea. De nederlandse namen volgen de websites www.vlindernet.nl en www.microlepidoptera.nl.

Soorten die ten onrechte uit Nederland zijn vermeld, exoten, inclusief soorten die incidenteel wel in Nederland zijn waargenomen maar zeker niet tot de fauna behoren, zijn niet opgenomen in de lijst.

De eerste kolom geeft een volgnummer; het nummer heeft geen enkele andere betekenis dan om de soorten op volgorde te kunnen sorteren. Wanneer later nieuwe soorten aan de lijst worden toegevoegd zullen al deze nummers dus veranderen!

Dank aan Tymo Muus en Joop de Bakker voor commentaren op een eerder concept van deze lijst.

Deze naamlijst in digitale vorm wordt gratis aangeboden door de Werkgroep Vlinderfaunistiek en De Vlinderstichting.
 

Laatste wijziging: 24 april 2015
bosparelmoervlinder (Melitaea athalia), een dagvlinder
Kroondomein - 19 juni 2007
Foto: Johan Barth
gepluimde spanner (Colotois pennaria), een macronachtvlinder
Dwingeloo - 11 oktober 2008
Foto: Gert Gelmers
geisha (Olethreutus arcuella), een micronachtvlinder
Foto: Gerrit Koopman

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen