De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Nederlandse verantwoordelijkheid voor moerasnachtvlinders

Er zijn in Nederland veel meer soorten nachtvlinders dan dagvlinders. Toch krijgen ze relatief weinig aandacht van de gemiddelde natuurbeheerder. Vele nachtvlinders zijn nochtans specialisten en gebonden aan zeer strikte ecologische omstandigheden en daarmee habitatspecifiek, zoals bijvoorbeeld veel van de moerasnachtvlinders. Hun voorkomen en aantallen zouden daardoor een indicatierol kunnen spelen bij de beoordeling van het gevoerde natuurbeheer. Een goed voorbeeld zijn de grote nachtvlindersoorten, die voorkomen in de internationaal belangrijke laagveenmoerasbiotopen in Nederland.
 
Lees het complete artikel dat in 2004 verscheen in het tijdschrift De Levende Natuur:
Nederlandse verantwoordelijkheid voor moerasnachtvlinders (De Levende Natuur, jaargang 105(6) -2004) »
 

Laatste wijziging: 6 maart 2009
rietluipaard (Phragmataecia castaneae)
Eernewoude - 11 juli 2009
Foto: Bob van de Dijk

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen