De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

De nieuwe Rode Lijst Dagvlinders

Waarom een Rode Lijst?

Het doel van een Rode Lijst is het identificeren van bedreigde soorten. Deze vragen extra aandacht van beleid en beheer om de achteruitgang te stoppen. De Rode Lijst is een publicatie van de rijksoverheid waarin gesignaleerd wordt hoe het gaat met een bepaalde soortgroep: welke soorten zijn bedreigd (of zelfs verdwenen) en welke niet.
Ook zijn Rode Lijsten een prima instrument om de vorderingen bij de natuur- en soortbescherming te toetsen en soortgroepen onderling te vergelijken. Daartoe is het natuurlijk wel nodig dat de Rode Lijsten op dezelfde manier gemaakt worden. Binnen Nederland coördineert het Ministerie van LNV de Rode Lijsten.
 

Rode Lijst-categorieën

In een Rode Lijst worden de soorten toegedeeld aan een van de Rode Lijst-categorieën:
• verdwenen soorten: minimaal tien jaar geen voortplanting in Nederland;
• bedreigde soorten (verdeeld over ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar en gevoelig).
Op de Rode Lijst worden geen soorten opgenomen die behoren tot de categorieën 'thans niet bedreigd' en 'niet beschouwd' (gasten die zich niet regelmatig in ons land voortplanten).
 

2006: nieuwe Rode Lijst Dagvlinders

In 2006 is er een nieuwe Rode Lijst Dagvlinders verschenen. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft De Vlinderstichting de Rode Lijst van 1995 geactualiseerd.
Als we deze nieuwe Rode Lijst vergelijken met die van 1995 zien we de volgende resultaten:
  • Het aantal verdwenen soorten is gelijk gebleven. Weliswaar verdwenen grote ijsvogelvlinder en tweekleurig hooibeestje uit ons land, de twee pimpernelblauwtjes kwamen terug.
  • Er zijn veel meer 'ernstig bedreigde' soorten gekomen. Zo ging het met veenhooibeestje, kleine heivlinder en grote weerschijnvlinder de laatste tien jaar erg slecht.
  • Het totaal aantal 'bedreigde, kwetsbare en gevoelige' soorten bleef min of meer gelijk. De soorten die zijn doorgeschoven naar 'ernstig bedreigd' zijn vervangen door soorten die in 1995 nog niet bedreigd waren.
  • Het aantal 'thans niet bedreigde' vlinders nam flink af van 29 naar 23 soorten.
  • Eén soort is een nieuwe standvlinder in ons land, en deed in 1995 nog niet mee: het boswitje.
 

Lees verder

Het complete artikel, dat verscheen in het tijdschrift Vlinders van november 2006, kunt u lezen in PDF-formaat:
De nieuwe Rode Lijst Dagvlinders »
 

Laatste wijziging: 17 januari 2009
boswitje (Leptidea sinapis)
Sint Pietersberg - 22 juli 2008
Foto: Gert Gelmers
veenhooibeestje (Coenonympha tullia)
Fochteloerveen - 14 juni 2007
Foto: Judith Bouma
pimpernelblauwtje (Phengaris teleius)
Foto: Bart Beekers
grote weerschijnvlinder (Apatura iris) bovenkant
Oldeberkoop - 9 juni 2007
Foto: Anja Hoogland
grote weerschijnvlinder (Apatura iris) onderkant
Udenhout - 19 juli 2006
Foto: Mariëlle Reijnierse

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen