De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Literatuurlijst

Anslijn, N. (1826) 'Lijst van insecten, in den omtrek van Haarlem gevonden.' - Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem 15 (2e stuk), 257-320

Bengtsson BA & Palmqvist G (2008) Fjärilar Käkmaler - säckspinnare - Lepidoptera: Micropterigidae - Psychidae Ex: nationalnyckeln till sveriges flora och fauna. 646 pages. Illustrated throughout in colour. Hardback. - Apollo Books - ISBN ISBN 978-91-8850

Bennet, J.A. & Olivier, G. van (1825) Naamlijst van Nederlandse Insecten III. - Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem 14, 1-521

Bink, F.A. (1992) Ecologische atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa. - Schuyt & Co, Haarlem

Blankaart, S. (1688) Schou-burg der rupsen, wormen ma'den en vliegende dierkens daaruit voortkomende : door eigenondervindinge by een gebragt. - Jan ten Hoorn, Amsterdam

Bos, F.; Bosveld, M.; Groenendijk, D.; van Swaay, C.; Wynhoff, I. (2006) De Dagvlinders van Nederland: verspreiding en bescherming (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA - Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden, KNNV Uitgeverij, Urecht, European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden - 381 pagina's - ISBN 90-5011-227-7  beschrijving

Carter, D.J. en Hargreaves, B. (1992) Rupsen - Thieme, Zutphen

Commissie voor Nederlandse namen van geleedpotige dieren (1988) Nederlandse namen van de belangrijkste insekten en mijten schadelijk op land- en tuinbouwgewassen. - Gewasbescherming 18, Supplement nr. 2

Deventer L.J. van (2008) Nycteola asiatica, nieuw voor Nederland (Lepidoptera: Nolidae). - Entomologische Berichten, Amsterdam 68(3): 109-110.  abstract en link naar document

Ebert, G. (1991-2005) Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Band 1-10 - Ulmer Verlag, Stuttgart

Eliasson CU, Ryrholm N & Gärdenfors U (2005) Fjärilar, dagfjärilar: Lepidoptera: Hesperidae - Nymphalidae. Ex: nationalnyckeln till sveriges flora och fauna [National enycyclopedia of Swedish fauna and flora]. 407 pages. Illustrated throughout in colour. Hardback. - Apollo Books - ISBN ISBN 91-88506-51

Ellis, W.N.; Groenendijk, D.; Groenendijk, M.M.; Huigens, M.E.; Jansen, M.G.M.; van der Meulen, J.; van Nieukerken, E.J.; de Vos, R. (2013) Nachtvlinders belicht: Dynamisch, belangrijk, bedreigd - De Vlinderstichting, Wageningen en Werkgroep Vlinderfaunistiek, Leiden. - 162 pagina's - ISBN 978-90-72578-00-6  beschrijving

Emmet, A.M. (1991) The scientific names of the British Lepidoptera their history and meaning. - Harley Books, Martins, Great Horkesley, Colchester, Essex CO6 4AH - ISBN ISBN 0-946589-35

Fibiger, M., Agassiz, D., Honey, M. (1990-2007) Noctuidae Europaeae, volumes 1 - 10 - Entomological Press, Sorø

Fibiger, M.; Kristensen, N.P. (1974) The Sesiidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark.

Forbush, E.H.; Fernald, C.H. (1896) The gypsy moth : a report of the work of destroying the insect in the Commonwealth of Massachusetts, together with an account of its history and habits both in Massachusetts and Europe. - Wright & Potter, Boston

Gaston, K.J. (1994) Rarity. - Chapman & Hall, London [etc.]

Geraerdts, W.H.J.M. (1986) Voorlopige atlas van de Nederlandse dagvlinders - Rhopalocera. - De Vlinderstichting, Wageningen

Gerardi, M.H.; Grimm, J.K. (1979) The history, biology, damage, and control of the gypsy moth, Porthetria dispar (L.). - Fairleigh Dickinson University Press [etc.], Rutherford [etc.]

Gielis, C. (1996) Microlepidoptera of Europe, volume 1, Pterophoridae - Apollo Books, Stenstrup - ISBN 87-88757-36-6

Goater, B. (1986) British Pyralid Moths - Harley Books, Essex - ISBN 0-946589-08-9

Goedaert, J. ; Mey, J. de ([1664-1669]) Metamorphosis naturalis, ofte historische beschryvinghe vanden oirspronk, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderinghen der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen, motten, muggen, sprinck-hanen ende dierghelijcke dierkens meer; niet uyt eenighe boecken, maer alleenelijck door eygen ervarentheyt uyt-gevonden, beschreven, ende na de konst afgeteyckent. - Fierens, Middelburgh

Graaf Bentinck, G.A.; A. Diakonoff (1968) De Nederlandse bladrollers (Tortricidae) - Nederlandse Entomologische Vereniging, Amsterdam

Graaf, H.W. de (1853 (1ste stuk, uitgegeven in November 1851)) Nederlandsche schubvleugelige Insekten (Lepidoptera). - In: Herklots, J.A. Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland : onder medewerking van onderscheidene geleerden en beoefenaars der dierkunde. Eerste deel. Brill, Leiden, pp. 1-55

Graaf, H.W. de (1853 (4de stuk, uitgegeven in Juli 1853)) Aanvulling der Nederlandsche schubvleugelige Insekten (Lepidoptera). - In: Herklots, J.A. Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland : onder medewerking van onderscheidene geleerden en beoefenaars der dierkunde. Eerste deel. Brill, Leiden, pp. 215-269

Graaf, H.W. de (1858 (2de stuk, uitgegeven in Juni 1856)) Tweede aanvulling der Nederlandsche schubvleugelige Insekten (Lepidoptera). - In: Herklots, J.A. Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland : onder medewerking van onderscheidene geleerden en beoefenaars der dierkunde. Tweede deel. Brill, Leiden, pp. 143-206

Graaf, H.W. de (1866) Microlepidoptera in Nederland waargenomen. - In: Herklots, J.A. Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland : onder medewerking van onderscheidene geleerden en beoefenaars der dierkunde. Derde deel. Brill, Leiden, pp. 234-317

Groenendijk, D. (eindred.); Koopman, W. ...[et al.]; De Vlinderstichting; Commissie voor Nederlandse Namen van Insecten van de Nederlandse Entomologische Vereniging (2001) Lijst van Nederlandse namen van macrovlinders in Nederland. - De Vlinderstichting, Wageningen

Haar, D. ter (1904) Onze vlinders. / Vert. van: Berge's Schmetterlingbuch. - 8e dr. - Thieme, Zutphen

Haar, D. ter; Keer, P.M. ([1911]) Onze vlinders. / bew. naar: Lampert 'Grossschmetterlinge und Raupen Mittel-Europa's' / door P.M. Keer - Thieme, Zutphen

Heath, J.; A.M. Emmet (1983-2002) Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, volume 1-4(2) - Harley Books, Colchester

Heukels, H. ; Meijden, R. van der ; Bruinsma, J. (2005) Heukels' flora van Nederland. - Wolters-Noordhoff, Groningen [etc.]

Holloway, J.D.; Kibby, G.; Peggie, D. (2001) The families of Malesian moths and butterflies. - Brill, Leiden [etc.]

Houttuyn, M.; Linnaeus, C. (red.); Philips Jacobszoon, C. (illustraties) Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van den heer Linnæus. Met naauwkeurige afbeeldingen. - F. Houttuyn, Amsterdam

Hydén N (2006) Fjärilar: ädelspinnare - tofsspinnare: Lepidoptera: Lasiocampidae - Lymantriidae. Ex: nationalnyckeln till sveriges flora och fauna. 480 pages. Illustrated throughout in colour. Hardback. - Apollo Books - ISBN ISBN 91-88506-58

Karsholt, O. & Razowski, J. (1996) The Lepidoptera of Europe, A Distributional Checklist. - Apollo Books - ISBN 87-88757-01-3  abstract

Kniest, M. (1987) De uitgeversfamilie Sepp, en de geschiedenis van haar voornaamste publicatie (1745-1925). - Entomologische Berichten (Amsterdam) 47, 141-151

Kuchlein, J.H. (1993) De kleine vlinders, handboek voor de faunistiek van de Nederlandse microlepidoptera - Pudoc, Wageningen - ISBN 90-220-1038-4

Kuchlein, J.H.; Vos, R. de (1999) Geannoteerde naamlijst van de Nederlandse vlinders = Annotated checklist of the Dutch Lepidoptera. - Backhuys Publishers, Leiden

Kuik, H. van & Almekinders, A (2008) Athetis hospes, een nieuwe soort voor Nederland (Lepidoptera: Noctuidae). - Entomologische Berichten, Amsterdam 68(3): 106-107.   en link naar document

Kunin, W.E.; Gaston, K.J. (eds) (1997) The biology of rarity : causes and consequences of rare-common differences . - Chapman & Hall, London [etc.]

Lafranchis, T. (2009) Dagvlinders van Europa - KNNV Uitgeverij, Zeist - ISBN 978-90-5011-302-1  abstract

Lafranchis, T. (2009) Dagvlinders van Europa - KNNV Uitgeverij, Zeist - 416 pagina's - ISBN 978-90-5011-302-1  beschrijving

Lempke, B.J. (1937-1952) Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera - Tijdschrift voor Entomologie en Entomologische Berichten

Lempke, B.J. (1953-1972) Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera Supplement - Tijdschrift voor Entomologie en Entomologische Berichten

Lempke, B.J. (1972) De Nederlandse trekvlinders. - Thieme & Cie, Zutphen

Lempke, B.J. (1985) De vlinders van Friesland. - Fryske Akademie, Leeuwarden.

Lerault, P. (2006) Moths of Europe, volume 1 (of 4). Saturnids, Lasiocampids, Hawkmoth, Tigermoths, ... - N.A.P. editions - ISBN 2-913688-07-1  abstract

Linnaeus, C. (1758-1759) Systema Naturae, per regna tria Naturae : secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. Tomus I Regnum Animale. - Laurentius Salvius, Holmiae

Lyonet, P. (1760) Traité anatomique de la chenille, qui ronge le bois de saule, : augmenté d'une explication abregée des planches, et d'une description de l'instrument et des outils dont l'auteur s'est servi, pour anatomiser; à la loupe & au microscope, & pour déterminer la force de ces verres, suivant les règles de l'optique & méchaniquement. - au depends de l'auteur: chez qui l'ont peut avoir ce livre [etc.], [La Haye]; drukkers: Gosse, Pierre (II) te 's-Gravenhage (1744-1794), Pinet, Daniel te 's-Gravenhage (1762-1774), Rey, Marc Michel te Amsterdam (1746-1779)

Meerman, J.C. (1987) De Nederlandse pijlstaartvlinders - KNNV, Hoogwoud

Merian, M.S. ([1669-1718] of? [1713-1778]) Der rupsen begin, voedzel en wonderbaare verandering : waar in de oorspronk, spys en gestaltverwisseling : als ook de tyd, plaats en eigenschappen der rupsen, wormen, kapellen, uiltjes, vliegen, en andere diergelyke bloedelooze beesjes vertoond word : ten dienst van alle liefhebbers der insecten, kruiden, bloemen en gewassen : ook schilders, borduurders &c. : naauwkeurig onderzogt, na 't leven geschildert, in print gebragt, eu in 't kort beschreven. - gedrukt voor den Auteur ... alsmede by Gerard Valk, Amsterdam

Nowinszky, L. (editor); Judit Petrányi, J. (transl.) (2003) The handbook of light trapping. - Savaria University Press, Szombathely

Oudemans, J.Th. (1915) Nachtvangsten van Lepidoptera op licht. - Entomologische Berichten (Amsterdam) 4 (83), 177-180

Oudemans, J.Th. (1927) Vlindervangst met behulp van electrisch licht. - Entomologische Berichten (Amsterdam) 7 (154-155), 182-208

Parenti, U. (2000) A guide to the Microlepidoptera of Europe - Museo Regionale, Torino

Pimentel, D.S.; Raven, P.H. (2000) Bt corn pollen impacts on nontarget Lepidoptera : assessment of effects in nature. - PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97 (15), 8198-8199  abstract

Porter, J. (1997) The colour identification guide to caterpillars of the British Isles - Viking, London

Porter, J. (1997) The colour identification guide to caterpillars of the British Isles - Viking, London - 275 pagina's - ISBN 0-670-87509-0  beschrijving

Rijsdijk, K., Rooij, P., Vermeulen, I. & Baaijens, A. (2008) Polypogon plumigeralis (Lepidoptera: Noctuidae) voor het eerst in Nederland waargenomen. - Entomologische Berichten, Amsterdam 68(3): 108-109.   en link naar document

Robineau, R. et al. (2007) Guide des papillons nocturnes de France. - Delachaux et Niestlé SA, Parijs - ISBN 978-2-603-01429-5

Robinson, G.S. (1976) The preparation of slides of Lepidoptera genitalia with special reference to the Microlepidoptera. - Entomologist's Gazette 27 (2), 127-132

Scoble, M.J. (1995) The Lepidoptera : form, function and diversity. - Oxford University Press, Oxford [etc.]

Sepp, J.C. (1762-1860) Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen : of Nederlandsche insecten, naar hunne aanmerkelyke huishouding, verwonderlyke gedaantewisseling en andere wetenswaardige byzonderheden, volgens eigen ondervinding beschreeven, naar 't leven naauwkeurig getekend, in't koper gebracht en gekleurd. - Sepp, Amsterdam

Skinner, B. (2008) The colour identification guide to moths of the British Isles - Apollo Books, Denmark - 325 pagina's - ISBN 978-87-88757-90-3  beschrijving

Slamka, F. (1997) Die Zünslerartigen (Pyraloidae) Mitteleuropas - Franrisek Slamka, Bratislava - ISBN 80-967540-2-5

Snellen, P.C.T. (1867) De Vlinders van Nederland : Macrolepidoptera, systematisch beschreven. - Nijhoff, 's-Gravenhage

South, R. (1980) The Moths of the British Isles. Deel 1. - Frederick Warne & Co, London - ISBN 0 7232 0001 7

Spangler, H.G. (1988) Moth hearing, defense and communication. - Annual Review of Entomology 33, 59-81

Tax, M.H. (1989) Atlas van de Nederlandse dagvlinders. - Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland / De Vlinderstichting, 's Graveland / Wageningen - ISBN 90 7009 9306

Treat, A.E. (1975) Mites of moths and butterflies. - Comstock Pub. Associates, Ithaca, N.Y. [etc.]

Tuxen, S.L. (1970) Taxonomist's glossary of genitalia in insects. - Munksgaard, Copenhagen

Ver-Huell, Q.M.R. (1842) Handboek voor liefhebbers en verzamelaars van vlinders. - Wijt & Zonen, Rotterdam

Voogd, J. & Groenendijk, D. (2006) De draak - Tijdschrift Vlinders - De Vlinderstichting, Wageningen   en link naar document

Voogd, J. & Groenendijk, D. (2006) De gewone silene-uil - Tijdschrift Vlinders - De Vlinderstichting, Wageningen   en link naar document

Voogd, J. & Groenendijk, D. (2006) De tweekleurige tandvlinder - Tijdschrift Vlinders - De Vlinderstichting, Wageningen   en link naar document

Voogd, J. & Groenendijk, D. (2008) De kompassla-uil verovert Nederland - Tijdschrift Vlinders - De Vlinderstichting, Wageningen   en link naar document

Voogd, J. & Groenendijk, D. (2008) De witvlakvlinder - Tijdschrift Vlinders - De Vlinderstichting, Wageningen   en link naar document

Voogd, J. & Groenendijk, D. (2008) Een kijkje bij de slakrupsen - Tijdschrift Vlinders - De Vlinderstichting, Wageningen   en link naar document

Voogd, J. & Groenendijk, D. (2009) Gevlekte winteruil: het mysterie ontrafeld - Tijdschrift Vlinders - De Vlinderstichting, Wageningen   en link naar document

Voogd, J. & Groenendijk, D. (2009) Wat doet de meidoornuil met meidoorn? - Tijdschrift Vlinders - De Vlinderstichting, Wageningen   en link naar document

Voogd, J. & Groenendijk, D. (2010) Rupsenkennis belangrijk voor begrip vlinderbiologie, de case van het bosbesbruintje in 2009 als voorbeeld - Tijdschrift Vlinders - De Vlinderstichting, Wageningen   en link naar document

Waring, P.; Townsend, M. (2009) Beknopte veldgids nachtvlinders - Tirion Uitgevers, Baarn - ISBN 978-90-5210-789-9  abstract

Waring, P.; Townsend, M. (2009) Beknopte Veldgids Nachtvlinders - Tirion Uitgevers, Baarn - 160 pagina's - ISBN 978-90-5210-789-9 (uitverkocht)  beschrijving

Waring, P.; Townsend, M. (tekst); Lewington, R. (ill.); Groenendijk, M.; Meulen, J. van der; Veraghtert, W.; Groenendijk, D. (vertaling en bewerking); Huigens, T. (eindredactie) (2015) Nachtvlinders: De nieuwe veldgids voor Nederland en België - Geheel herziene en uitgebreide druk - Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen - 447 pagina's - ISBN 978-90-2155-9223  beschrijving

Waring, P.; Townsend, M. (tekst); Lewington, R. (ill.); Groenendijk, M.; Meulen, J. van der (vertaling en bewerking); Groenendijk, D. (eindredactie) (2006) NACHTVLINDERS: veldgids met alle in Nederland en Belgie voorkomende soorten - Tirion Uitgevers, Baarn - 415 pagina's - ISBN 90-5210-625-8 (uitverkocht)  beschrijving

Williams, C.B. (1930) The migration of butterflies. - Oliver and Boyd, Edinburgh/London.

Wirooks, L. (2005) Die ökologische Aussagekraft des Lichtfangs : eine Studie zur Habitatbindung und kleinräumigen Verteilung von Nachtfaltern und ihre Raupen. - Verlag Wolf & Kreuels, Havixbeck-Hohenholte (Dld)

Wulp, F.M. van der (1895) De Nederlandsche Entomologische Vereeniging : geschiedkundig overzicht 1845-1895. - Nijhoff, 's-Gravenhage

Wynhoff, I; van Swaay, C; Veling, K; Vliegenthart, A. (2009) De Nieuwe Veldgids Dagvlinders - KNNV Uitgeverij, Zeist en De Vlinderstichting, Wageningen. - 328 pagina's - ISBN 978-90-5011-292-5  beschrijving

Zeegers, T. (1996) De wespvlinders van Nederland en België. - Jeugdbondsuitgeverij, Utrecht


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen