De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Aanbevolen websites


ORGANISATIES DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET VLINDERS

De Vlinderstichting
De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen.
www.vlinderstichting.nl

Werkgroep Vlinderfaunistiek (EIS-Nederland)
De Werkgroep Vlinderfaunistiek is een van de vijftig bij European Invertebrate Survey-Nederland aangesloten werkgroepen en houdt zich bezig met de vlinders (Lepidoptera) in Nederland.
www.eis-nederland.nl/Werkgroepen/Vlinders

Sectie Ter Haar (NEV)
De sectie Ter Haar (één van de secties van de Nederlandse Entomologische Vereniging) bestaat sinds 1998 en houdt zich bezig met de macrolepidoptera in Nederland.
www.sectieterhaar.com/


WAARNEMINGEN DOORGEVEN

Simpele invoer waarnemingen
Anonieme en simpele invoer van waarnemingen.
www.vlinderstichting.nl/content.php?id=442

Landkaartje
Voor al uw eigen waarnemingen van vlinders, libellen, reptielen, amfibieën en vissen.
www.vlindernet.nl/landkaartje/

Telmee
Website van Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF), voor het invoeren van al uw natuurwaarnemingen. In de VOFF zijn tien gegevensbeherende organisaties vertegenwoordigd, waaronder De Vlinderstichting.
www.telmee.nl

Meetnetten online
U kunt uw waarnemingen doorgeven van uw vlinder- en libellenroutes. U houdt altijd overzicht over uw eigen waarnemingen, maar ook over die van eventuele medetellers.
meetnet.vlinderstichting.nl/

Waarneming.nl
Website met natuurwaarnemingen. U kunt uw eigen waarnemingen invoeren en kenbaar maken aan anderen.
www.waarneming.nl

Observado.org
De website voor het doorgeven van uw buitenlandse waarnemingen.
www.observado.org


DIVERSE WEBSITES VAN DE VLINDERSTICHTING

De Vlinderstichting
De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. Ze maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.
www.vlinderstichting.nl

Tien voor 12!
Tien voor 12! Actie voor vlinders
Vlinders zijn al jaren de sterkst bedreigde diergroep van ons land. Ondanks de inspanningen die De Vlinderstichting al meer dan vijfentwintig jaar levert, staan veel dagvlindersoorten op het punt uit ons land te verdwijnen. Daar kan NU nog iets aan gedaan worden. Het is nog net geen vijf, maar wel: Tien voor 12!
www.tienvoor12.nu

Nationale Nachtvlindernacht
Informatie over de Nationale Nachtvlindernacht die sinds 2005 jaarlijks in Nederland wordt gehouden.
www.nachtvlindernacht.nl

Koolwitje in de klas
Vlinders in de klas. Maar de eitjes, rupsen, poppen en vlinders hebben wel verzorging nodig. Hoe dat moet lees je op deze website.
www.vlinderindeklas.nl/

Vlinder mee!
Tel de vlinders in uw tuin! Op deze website leest u hoe u mee kunt doen en hoe u uw tuinwaarnemingen kunt doorgeven.
www.vlindermee.nl

Uw tuin vol vlinders
Vlinders zijn een lust voor het oog. Zij zorgen voor net dat beetje extra, wat uw tuin tot leven brengt. Het vrolijke gefladder van nectarzoekende vlinders, de verbazingwekkende groei van de rupsen, de wonderbaarlijke metamorfose van pop naar vlinder. Met een vlindervriendelijke tuin kunt u het allemaal van dichtbij meemaken.
Op deze website leest u meer over vlinders en hoe u uw tuin zo kunt inrichten dat deze aantrekkelijk is voor vlinders en andere dieren.
uwtuinvolvlinders.nl

Vlindertuinen
De vlindertuinen op deze website zijn tuinen waar vlinders kunnen leven. Maar het zijn ook tuinen waar bewoners van zorginstellingen en kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Meer weten over wat vlinders en mensen in de tuinen kunnen vinden? Of hoe je zelf een vlindertuin kunt maken? Lees verder!
www.vlindertuinen.nl

De grote vuurvlinder: overlevingskansen gemodelleerd
Informatie over het voorkomen en de bescherming van de grote vuurvlinder in Nederland.
www.grotevuurvlinder.nl

Gentiaanblauwtje
Informatie over het voorkomen en de bescherming van het gentiaanblauwtje in Nederland.
www.gentiaanblauwtje.nl

Pimpernelblauwtje
'Blues in the Marshes' projectsite van De Vlinderstichting om de zeldzaam geworden blauwgraslanden te herstellen voor het pimpernelblauwtje.
www.pimpernelblauwtje.nl/

Donker pimpernelblauwtje
Informatie over het voorkomen en de bescherming van het donker pimpernelblauwtje in Nederland.
www.donkerpimpernelblauwtje.nl

Hakhout
Voor iedereen die meer informatie wil over hakhout. Rond het jaar 1900 was hakhout het belangrijkste bostype in Nederland. Inmiddels is het hakhout op de meeste plaatsen verdwenen of doorgeschoten. Onderhoud is duur en voor veel beheerders niet op te brengen. Dat is jammer, want hakhout is zowel cultuurhistorisch als voor planten en dieren erg belangrijk. Dankzij de hakhoutbrigades kan eikenhakhout weer terugkomen. Op deze website vindt u informatie over hakhout en de hakhoutbrigades.
www.hakhout.info

Tijdelijke natuur
Het gaat slecht met de vlinders in ons land, onder andere omdat het landschap steeds meer versnippert en er minder nectar voor de vlinders (en andere insecten) is. Tijdelijke natuur kan hier een belangrijke rol in spelen.
www.tijdelijke-natuur.nl/

Libellennet
Libellennet is dé informatiesite over libellen in Nederland en is samengesteld door De Vlinderstichting.
www.libellennet.nl


NATUURORGANISATIES

Tijdschrift De Levende Natuur
De Levende Natuur informeert over ontwikkelingen in onderzoek, beheer en beleid op het gebied van natuurbehoud en natuurbeheer in Nederland en Vlaanderen.
www.delevendenatuur.nl

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Het Natuurhistorisch Genootschap is een provinciale vrijwilligersvereniging met als kerntaak natuuronderzoek in de provincie Limburg. Alle leden ontvangen maandelijks het fraai in kleur uitgevoerde Natuurhistorisch Maandblad.
www.nhgl.nl

Stichting EIS-Nederland
EIS (European Invertebrate Survey)-Nederland zet zich in voor een toename van de kennis over en betere bescherming van insecten en andere ongewervelden.
www.eis-nederland.nl

Nature Today berichten
Nature Today houdt u op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in de natuur. Biologen geven u dagelijks informatie over onder andere vlinders, zoogdieren, amfibieën, libellen, planten, zeedieren en vogels.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/home

Nature Today natuurkalender
De Natuurkalender is een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen. Hiervoor kijken we naar de timing van de natuur in relatie tot het klimaat.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalenderl

Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV)
De Nederlandse Entomologische Vereniging (sinds 1845) is de vereniging voor iedereen met belangstelling voor insecten, spinachtigen of duizend- en miljoenpoten.
www.nev.nl

Vlaamse Vereniging voor Entomologie
De Vlaamse Vereniging voor Entomologie is een wetenschappelijke vereniging voor de studie van insecten.
www.phegea.org

Fauna Europaea
Fauna Europaea has assembled a database of the scientific names and distribution of all living multicellular European land and fresh-water animals.
www.faunaeur.org

Vlinderwerkgroep Friesland
Vlinderwerkgroep voor onderzoek naar de in Friesland aanwezige dag- en nachtvlinders.
www.vlinderwerkgroepfriesland.nl/

Natuur begint hier
Alle natuursites op een rij.
natuur.beginthier.nl/


RUPSEN

Larvae Family Matrix
Engelstalige website met prachtige rupsenfoto’s van Kimmo Silvonen.
www.kolumbus.fi/silvonen/lnel/wormbox.htm

Eggs, larvae, pupae and adult butterflies and moths
Engelstalige website met foto’s en informatie over eitjes, rupsen, poppen en vlinders.
www.ukleps.org


MICROVLINDERS

Een digitaal overzicht van de Nederlandse microlepidoptera.
In 2008 is de website Microlepidoptera.nl opgericht, welke uitgebreide soortinformatie zal gaan bieden voor alle in Nederland voorkomende microlepidoptera, waaronder informatie op soortniveau.
www.microlepidoptera.nl

Nederlandse bladmineerders / Dutch leafminers
Bladmijnen zijn gangetjes of blaasjes die door insectenlarven in het bladweefsel worden uitgevreten. Door de combinatie van plantensoort en het uiterlijk van de mijn zijn de meeste van de ruim 800 Nederlandse mijnvormende insecten goed op naam te brengen. Deze website helpt u daarbij.
www.bladmineerders.nl

Sectie Snellen (NEV)
De sectie Snellen (één van de secties van de Nederlandse Entomologische Vereniging) bestaat sinds 1981 en houdt zich bezig met de studie van de kleinere vlinders (microlepidoptera) in Nederland.
www.sectiesnellen.nl/

Stichting Tinea - Kleine Vlinders
De Stichting Tinea is een vrijwilligersorganisatie, die beoogt door middel van het uitvoeren en bevorderen van veldonderzoek bij te dragen tot een beter natuurbeleid in Nederland.
www.kleinevlinders.nl


NATUURFOTO'S VAN VLINDERS, LIBELLEN EN ANDERE DIEREN

Vlinderskieken
Website met vlinderfoto's en vlinderspelletjes. Erg leuk en leerzaam voor kinderen.
www.vlinderskieken.nl/

Lieke Kops Macrofotografie
Macrofotografie van m.n. de insectenwereld.
www.liekekops.nl/

Dagvlinderfoto's Pascal Huybers
Website van Pascal Huybers waarop onder andere dagvlinderfoto's staan.
www.huybers.net/vlinders/dagvlin.html

Go, Butterflies, Go!
Website met een film van Josephine Hamming over de ongelofelijke trektocht van een vlinder door Europa.
gobutterfliesgo.nl

Vlinders en zo
Website met natuurfoto's van Gert en Janny Gelmers.
www.vlindersenzo.nl

Vlinderen.nl
Pim Tiemens fotografeert vlinders in de vrije natuur.
www.vlinderen.nl

Vlinderszijnmooi
Website met vlinder- en libellenfoto's van Ben en Nancy Mozer.
www.vlinderszijnmooi.nl

Vlinderfoto's van Jaap en GertJan Roos
Een site met foto's gemaakt door twee hobby-fotografen.
www.jaapengertjanroos.nl/htmlvlinders/indexvlinders.htm

Insectenfoto's door Jan Henderickx
Website met natuurfoto's van Jan Henderickx.
www.insectenfotos.nl

Johannes Klapwijk, passie voor natuur
Website met natuurfoto's van Johannes Klapwijk
www.JohannesKlapwijk.com

Hans van Oosterhout Wildlife Photography
Website met insectenfoto’s van Hans van Oosterhout.
www.pbase.com/hansvlinders

Memosite.nl
Website met natuurfoto's van Meint Mulder.
www.memosite.nl

Hellex Natuurfotografie
Website met foto's van vlinders en andere insecten.
www.hellexvlinderseninsekten.nl

Natuurflits.nl
Website met natuurfoto’s van Sjoerd Geelink.
www.natuurflits.nl

Anita Greeck Natuurfotografie
Website met natuurfoto’s van Anita Greeck.
www.anitagreeck.nl

Ceesklompnatuurfotografie.nl
Website met natuurfoto's van Cees Klomp.
www.ceesklompnatuurfotografie.nl

Natuurfotografie Victor Bos
Website met natuurfoto’s van Victor Bos.
www.victorbos.nl

Beestjes uit de Peloponessos
Website met insectenfoto’s van Ed Colijn uit Griekenland.
www.redcube.nl/~colijn/peloponnesos

The Garden Safari
Website met natuurfoto's van Hania Arentsen.
www.gardensafari.net/indexdutch.htm


VLINDERS IN EUROPA

Lepiforum: Bestimmung von Schmetterlingen
Duitse website met informatie en foto's van vlinders en rupsen.
lepiforum.de

Schmetterlinge und ihre Ökologie
Duitse website met ecologische informatie over een aantal soorten.
www.pyrgus.de

Moths and Butterflies of Europe and North Africa
The aim of this work is to provide a large iconographic sample of European moths and butterflies and, for each species, information about foodplants, breeding, life cycle.
www.leps.it

UK-Moths, your guide to the moths of Great Britain and Ireland
The aim of this site is to illustrate as many species of British moths as possible and to provide this information in an accessible format.
ukmoths.org.uk

The Online Journal of Lepidoptera
Online Journal of Lepidoptera, ofwel een internetsite waar je zaken over vlinders kunt publiceren. Het gaat om allerlei aspecten van vlinders, dag- en nacht, rupsen en poppen, herkenning, biologie, ecologie, reisverslagen etc.
www.dispar.org

Les Lépidoptéristes de France
Franstalige website over studie, bescherming en behoud van vlinders in Frankrijk.
www.lepido-france.fr

Europese vlinders en nachtvlinders
Site met overzicht en definitie mogelijkheden van vlinders in diverse Europese landen.
www.lepidoptera.eu


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen