De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Wettelijke bescherming nachtvlinders

In Nederland zijn vrijwel geen nachtvlinders wettelijk beschermd. Alleen de spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria), de teunisbloempijlstaart (Proserpinus proserpina) en de bosrandspinner (Eriogaster catax) zijn vanwege de vermelding op de internationaal geldende Habitatrichtlijn wettelijk beschermd. De spaanse vlag wordt zelfs aangemerkt als prioritaire soort, wat betekent dat voor deze soort extra beschermingsinspanningen vereist zijn. Verder staat het hulstblad (Phyllodesma ilicifolia) vermeld op de Rode Lijst van de IUCN (The World Conservation Union), maar deze notering heeft geen wettelijke bescherming tot gevolg. De enige consequentie van deze status is dat deze soort daarmee als doelsoort in het Nederlandse natuurbeleid is opgenomen.
 

spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria)
Eijsden - 6 augustus 2008
Foto: Jacques Piters

 

Laatste wijziging: 4 februari 2010
teunisbloempijlstaart (Proserpinus proserpina)
Ospel-Noordhoeve - 11 mei 2008
Foto: Piet van Nieuwenhoven
rups van de bosrandspinner (Eriogaster catax)
Foto: Harold van den Oetelaar
hulstblad (Phyllodesma ilicifolia)
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie P. Rooy

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen