De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Het vangen van nachtvlinders

Misverstanden

Over het vangen van vlinders bestaan veel misverstanden. Soorten die wettelijk beschermd zijn onder de Habitatrichtlijn en/of Flora- en faunawet mogen niet worden gevangen. Het is echter hoogst onwaarschijnlijk dat bij het wegvangen van enkele nachtvlinders, vooral als het om mannetjes gaat, de populatie van een soort wordt geschaad. Alleen in het hoogst uitzonderlijke geval dat veel mensen tegelijkertijd in een kleine geïsoleerde populatie vlinders zouden wegvangen, zou de betreffende populatie hiervan negatieve gevolgen kunnen ondervinden. Normaal gesproken zijn populaties groot genoeg om sterke natuurlijke verliezen als gevolg van slecht weer, het steeds drukker wordende verkeer, parasieten en vijanden te compenseren.
 

Waarnemingen doorgeven

Het doorgeven van waarnemingen is belangrijk voor de bescherming van nachtvlinders en het belang van de betrouwbaarheid kan niet genoeg worden onderstreept. Daarom is het documenteren van bijzondere waarnemingen sterk aan te bevelen. Alleen op deze manier kunnen goede verspreidingskaartjes worden gemaakt en trends worden berekend. Voor veel soorten volstaat een serie van goede foto’s genomen uit diverse hoeken, waardoor de betreffende waarneming door anderen kan worden geverifieerd. Voor sommige soorten is het echter nodig een exemplaar te verzamelen om de vermoedelijke determinatie te bevestigen via genitaliënonderzoek; voor dergelijke soorten is een foto meestal onvoldoende.
 

Terughoudendheid

Sommige waarnemers hebben ethische bezwaren tegen het vangen van nachtvlinders. Deze bezwaren zijn begrijpelijk als onnodig grote aantallen vlinders of alleen fraaie en goed herkenbare exemplaren worden weggevangen als verzamelobject voor een individuele collectie. Maar deze groep van waarnemers die bezwaren heeft tegen het vangen van vlinders, zal zich dan ook moeten realiseren dat de moeilijk te determineren soorten nachtvlinders door hen niet met zekerheid op naam te brengen zijn. Ook kan het aanleggen van een collectie vlinders bij het leren determineren behulpzaam zijn, maar omdat een groot aantal vlindercollecties voor iedereen toegankelijk is en er veel goede boeken en internetsites zijn waarin de variatie van opgeprikte exemplaren wordt getoond, is de noodzaak voor het aanleggen van een eigen collectie tegenwoordig minder groot dan vroeger. Daarom wordt een zekere terughoudendheid bij het vangen en doden van vlinders gewaardeerd, een houding die past bij de tegenwoordige natuurbeleving van veel liefhebbers.
 

Laatste wijziging: 5 maart 2008
phegeavlinder (Amata phegea)
Leudal - 25 juni 2008
Foto: Ber Foppen
groene weide-uil (Calamia tridens)
Foto: Wim Veraghtert

Vlinder gezien?

Geef uw waarneming door aan Telmee.nl!

karmozijnrood weeskind (Catocala sponsa)
Zoekerbrug - 11 augustus 2009
Foto: Marc Bulte
collectie-exemplaar van het karmozijnrood weeskind (Catocala sponsa)
Foto: Han Klein Schiphorst

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen