De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
kaasjeskruiddikkopje  (Carcharodus alceae)

Het kaasjeskruiddikkopje is een onregelmatige standvlinder die zich sinds 2009 weer voortplant in Nederland.

Familie

dikkopjes (HESPERIIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: circa 14 mm. De bovenkant van voor- en achtervleugel heeft donkere en lichtere velden. De franje is sterk geblokt. De achterrand van de achtervleugel lijkt gekarteld. De onderkant van de achtervleugel is groenachtig wit met witte vlekken.

Gelijkende soorten

Het bruin dikkopje heeft een minder grove tekening op de bovenkant van de vleugels.

Voorkomen

De laatste waarneming van het kaasjeskruiddikkopje in Nederland betrof tot voor kort een mannetje in 1953 bij Stein. In 2009 zijn echter opnieuw enkele exemplaren waargenomen in Zuid-Limburg, waaronder een eiafzettend vrouwtje. Ook in 2010 is de soort weer op een tweetal plaatsen in Zuid-Limburg gezien.

Habitat

Droge, warme, vrij ruige maar schaars begroeide plaatsen zoals graslanden, hellingen, strandjes, ruderale terreinen en bermen.

Waardplanten

Diverse soorten kaasjeskruid en heemst.

Vliegtijd en gedrag

Het kaasjeskruiddikkopje vliegt in het buitenland in twee, soms drie generaties. In Noordwest-Europa vliegt de eerste generatie tussen half april en eind mei en de tweede tussen eind juni en midden augustus. In een warm najaar vliegt er zelfs een kleine derde generatie van eind augustus tot midden september. In Nederland - deze waarnemingen betreffen ten dele onregelmatige standvlinders en ten dele zwervers - is de vlinder hoofdzakelijk waargenomen tussen 1 juli en 10 september.

Levenscyclus

Rups: bijna het hele jaar te vinden. De soort overwintert als volgroeide rups in de strooisellaag waarna in het voorjaar de verpopping plaatsvindt. De eieren worden afzonderlijk afgezet op bij voorkeur jonge planten.

Laatste wijziging: 30 maart 2015


De kaartjes en diagrammen van de dagvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd.
Meer over deze soort:
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot
mannetje bovenkant
Foto: Marian Schut
Sint Pietersberg - 3 juni 2010
Foto: Tineke Aarts
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen