De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
witgezoomd spikkeldikkopje  (Pyrgus carthami)

Familie

dikkopjes (HESPERIIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: circa 14 mm. De lichtgrijze tot witte vlekken op de bovenkant van de vleugels zijn scherp afgegrensd. Langs de achterrand kan een rij onduidelijke grijze vlekjes aanwezig zijn. De onderkant van de achtervleugel is geelgroen met veel witte vlekken en maakt een zeer lichte indruk. De vlekken hebben grijze randen, die niet scherp zijn afgegrensd van de grondkleur. De grijze randen zijn moeilijk te zien, maar vormen een goed kenmerk. Verder valt op de onderkant van de achtervleugel op dat de witte vlekken langs de achterrand ongeveer even groot zijn als die van de middenband.

Gelijkende soorten

Alle andere spikkeldikkopjes hebben op de onderkant van de achtervleugel een rij grote vlekken langs de achterrand en een rij kleine vlekken in het midden.

Voorkomen

Van het witgezoomd spikkeldikkopje is slechts één waarneming bekend: een mannetje in de Lutte (Overijssel) in 1917.

Habitat

Droge, schrale graslanden.

Waardplanten

Diverse soorten ganzerik.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind juni in één generatie. De vlinders voeden zich met nectar van verschillende kruiden.

Levenscyclus

Rups: begin juli-begin mei. De soort overwintert als half volgroeide rups in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 1 juni 2013


De kaartjes en diagrammen van de dagvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd.
Meer over deze soort:
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot
bovenkant
Foto: Henri Peters
Frankrijk - 6 juli 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen