De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
stalkruidspanner  (Aplasta ononaria)

De stalkruidspanner overwintert als jonge rups op de waardplant stalkruid en verpopt zich in een losse cocon onder de waardplant.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-14 mm. In rust, hangend aan stengels in open grasvegetaties, bedekken de voorvleugels vrijwel geheel de achtervleugels. De roodachtige banden in het zoomveld en de spikkeltjes, die het duidelijkst zijn bij het mannetje, vormen samen met het ontbreken van verdere tekening op de vleugel een karakteristieke combinatie.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Een trekvlinder waarvan slechts enkele waarnemingen bekend zijn.

Habitat

Warme, droge kalkrijke locaties met een korte grasvegetatie en open, maar beschutte zonnige hoekjes.

Waardplanten

Stalkruid.

Vliegtijd en gedrag

De soort vliegt in het buitenland van juni tot september. De vlinders komen op licht en worden overdag soms opgejaagd uit de grasvegetatie.

Levenscyclus

Rups: juli-mei. De soort overwintert als jonge rups laag op de waardplant en verpopt zich in een losse cocon onder de waardplant.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
mannetje
Foto: Han Klein Schiphorst
Frankrijk - 11 juni 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen