De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
koningspage  (Iphiclides podalirius)

De koningspage is een zwerver die tussen 1789 en nu ongeveer 50 keer in Nederland is waargenomen.

Familie

grote pages (PAPILIONIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 32-39 mm. De grondkleur van boven- en onderkant van de vleugels is wit tot crèmekleurig. Op de bovenkant van de voorvleugel bevinden zich enkele zwarte strepen die dwars over de vleugel lopen. Op de bovenkant van de achtervleugel liggen langs de achterrand enkele blauwe maanvlekken. Opvallend zijn de staartjes aan de achtervleugel.

Gelijkende soorten

Zie de koninginnenpage.

Voorkomen

De koningspage is een zwerver die ongeveer vijftig keer in Nederland gezien is. De laatste jaren wordt er gemiddeld één exemplaar per jaar gezien; in sommige warme jaren meerdere exemplaren. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in het Rijn- en Ahrdal in Duitsland. De koningspage kan op eigen kracht naar Nederland komen, maar wordt ook geregeld gekweekt.

Habitat

Heuvelachtige gebieden op warme en droge plaatsen; vooral open terreinen met vrijstaande struiken en ruigte.

Waardplanten

Sleedoorn en andere prunussoorten.

Vliegtijd en gedrag

De koningspage vliegt in één tot drie generaties. Zwervers die in Nederland worden gezien zijn van de eerste generatie die in mei en juni vliegt of van de tweede generatie die in augustus en september vliegt.

Levenscyclus

Er zijn geen waarnemingen van rupsen bekend in Nederland. De soort overwintert als pop in de kruidlaag. De eieren worden afgezet op bladeren van kleine struikjes van de waardplant.

Laatste wijziging: 1 juni 2013


De kaartjes en diagrammen van de dagvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd.
Meer over deze soort:
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot
bovenkant
Foto: Jan van Lienden
Italië - 1 juli 2008
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen