De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
veengeeltje  (Colias palaeno)

Familie

witjes (PIERIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 22-28 mm. De zwarte band langs de achterrand van de bovenkant van de vleugels is ongevlekt. Bij het mannetje is de bovenkant geel tot groengeel, bij het vrouwtje lichtgeel tot wit. De franje van de vleugels is roze. De vlinder rust met dichtgevouwen vleugels.

Voorkomen

Een dwaalgast die in de eerste helft van de twintigste eeuw driemaal in Zuid-Limburg is vastgesteld. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Jura en de Vogezen.

Habitat

Open bossen aan de randen van hoogvenen.

Waardplanten

Rijsbes.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind augustus in één generatie.

Levenscyclus

Er zijn geen waarnemingen van rupsen in Nederland. Op de vliegplaatsen overwintert de soort als rups.

Laatste wijziging: 1 juni 2013


De kaartjes en diagrammen van de dagvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen