De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
morgenrood  (Lycaena virgaureae)

Familie

blauwtjes (LYCAENIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: circa 16 mm. De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje glanzend oranje. Bij het vrouwtje is de bovenkant van de vleugels oranje met een duidelijke, zwarte tekening. De onderkant van de achtervleugel is oranjegrijs met weinig zwarte stippen en enkele witte vlekjes. Deze witte vlekjes vormen een karakteristiek kenmerk dat bij geen enkele andere vuurvlinder voorkomt.

Gelijkende soorten

Bij de grote vuurvlinder is de onderkant van de achtervleugel lichtblauw met een oranje band langs de achterrand. Zie ook de rode vuurvlinder.

Voorkomen

Een dwaalgast waarvan uit ons land in totaal zeven waarnemingen bekend zijn. Zes daarvan betreffen vlinders die in de negentiende eeuw gezien werden. Spectaculair was de vondst van een vrouwtje morgenrood in 2003 in Midden-Limburg. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel en bij Hannover.

Habitat

Bloemrijke, vrij vochtige graslanden, meestal in een bosachtige omgeving.

Waardplanten

Diverse soorten zuring; vooral veldzuring.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-eind augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: begin april-eind juni. De soort overwintert als ei.

Laatste wijziging: 1 juni 2013


De kaartjes en diagrammen van de dagvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd.
Meer over deze soort:
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot
mannetje bovenkant
Foto: Bernard Fransen
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen