De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
zoomstipspanner  (Scopula umbelaria)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-15 mm. Een lichtgrijze, zandkleurig getinte stipspanner met een vaag patroon van grijsbruine dwarslijnen, vooral in het wortel- en zoomveld. Het meest duidelijk zijn nog de buitenste en middelste dwarslijn. Het schuine verloop daarvan komt sterk overeen met dat van de zwartstipspanner (S. nigropunctata). Alleen op de achtervleugel is soms een kleine middenvlek aanwezig. De franjelijn bestaat uit stipjes waartussen soms streepjes zichtbaar zijn.

Gelijkende soorten

De zwartstipspanner (S. nigropunctata) heeft meer uitgesproken dwarslijnen en een duidelijke middenvlek, zowel op de voor- als achtervleugel. Bij de crème stipspanner (S. ternata) lopen de dwarslijnen niet schuin naar de vleugelpunt, maar evenwijdig aan de vleugelachterrand; een franjelijn ontbreekt of is vaag zichtbaar en stipjes ontbreken. Bij de satijnstipspanner (Idaea subsericeata) is het patroon van eveneens evenwijdig aan de achterrand lopende dwarslijnen duidelijker zichtbaar, ook in het wortel- en zoomveld.

Klik hier voor gedetailleerde verschillen met illustraties tussen zeven Scopula- en drie Idaea-soorten.

Voorkomen

De enige waarnemingen zijn bekend uit 1849 (Ede) en 1904 (Apeldoorn).

Habitat

In het buitenland: warme droge bosachtige gebieden op zandgrond.

Waardplanten

Onder andere wikke.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei- begin juli in één generatie. De vlinders komen op licht. Overdag laten ze zich vrij gemakkelijk opjagen, maar ze verbergen zich daarna weer snel.

Levenscyclus

Rups: najaar-mei. De soort overwintert als rups.

Laatste wijziging: 4 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen