De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
grote ijsvogelvlinder  (Limenitis populi)

De grote ijsvogelvlinder, de grootste Nederlandse vlinder, lijkt nu ook definitief te zijn verdwenen van de laatste vliegplaats op Terschelling.

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 32-43 mm. De bovenkant van de vleugels is donkerbruin, met langs de achterrand een rij oranje maanvlekken. Bij het vrouwtje is de witte middenband op de bovenkant van de achtervleugel breed en duidelijk; bij het mannetje ontbreekt deze band of is de band veel smaller.

Gelijkende soorten

Zie de kleine ijsvogelvlinder.

Voorkomen

De grote ijsvogelvlinder is een sinds 1995 verdwenen standvlinder. De laatste populatie leefde op Terschelling; vroeger kwam de soort ook voor in Zuid-Limburg en in de buurt van Nijmegen.

Habitat

Open, matig vochtige loof- en gemengde bossen met ratelpopulieren.

Waardplanten

Ratelpopulier; op Terschelling werd ook zwarte populier gebruikt.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie. De vlinders leven vooral hoog in de bomen, maar komen soms naar beneden om te drinken van mest en kadavers.

Levenscyclus

Rups: eind juni-half juni. De rupsen eten het bladgroen vanaf de top van het blad, maar laten de nerven intact. De soort overwintert als halfvolgroeide rups in een overwinteringsnest dat de rups gemaakt heeft door een blad af te snijden, dit aan een twijgje te bevestigen en de uiteinden samen te spinnen. De verpopping vindt plaats aan de basis van een blad.

Laatste wijziging: 1 juni 2013


De kaartjes en diagrammen van de dagvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen