De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
oranje steppevlinder  (Arethusana arethusa)

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 21-25 mm. De bovenkant van de vleugels is middenbruin met langs de achterrand een rij oranje vlekken, waarvan de meeste los van elkaar staan. Het mannetje heeft op de bovenkant van de voorvleugel één oogvlek, het vrouwtje twee.

Voorkomen

Een dwaalgast, waarvan slechts één waarneming uit Nederland bekend is; het betreft een mannetje in Vijlen in 1927.

Habitat

Zandige open graslanden.

Waardplanten

Diverse grassen.

Vliegtijd en gedrag

Eind juli-begin september in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als rups.

Laatste wijziging: 1 juni 2013


De kaartjes en diagrammen van de dagvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd.
Meer over deze soort:
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot
mannetje bovenkant
Foto: Bernard Fransen
Hongarije
Foto: Berna Kleinheerenbrink
Frankrijk
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen