De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
boserebia  (Erebia ligea)

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 22-26 mm. Deze erebia is vrij groot en heeft als enige in Noordwest-Europa een sterk geblokte franje. Kenmerkend is ook het begin van een witte band op de onderkant van de achtervleugel.

Gelijkende soorten

De zomererebia en de voorjaarserebia hebben geen opvallend geblokte franje en missen de witte vlek op de onderkant van de achtervleugel.

Voorkomen

Een dwaalgast die in de eerste helft van de twintigste eeuw tweemaal in Nederland is waargenomen. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel en in de Hoge Venen in België.

Habitat

Open plekken in het bos en bosranden.

Waardplanten

Diverse grassen.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-begin augustus in één generatie per twee jaar.

Levenscyclus

De eerste overwintering vindt plaats als ei, de tweede als halfvolgroeide rups.

Laatste wijziging: 1 juni 2013


De kaartjes en diagrammen van de dagvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd.
Meer over deze soort:
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot
mannetje bovenkant
Foto: Ab H. Baas
Oostenrijk - 29 juni 2005
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen