De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
zomererebia  (Erebia aethiops)

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 19-24 mm. De bovenkant van de vleugels is donkerbruin met langs de achterrand een oranje band met daarin drie tot vier witgekernde zwarte oogvlekken. Op de onderkant van de achtervleugel bevinden zich drie kleine witte punten in een band, die bij het mannetje donkergrijs en bij het vrouwtje geel of witachtig bruin is. De franje is bij de mannetjes niet en bij de vrouwtjes wel geblokt; dit laatste is echter weinig opvallend.

Gelijkende soorten

De voorjaarserebia heeft geen band op de onderkant van de achtervleugel. Zie ook de boserebia.

Voorkomen

Van deze soort is slechts één slecht gedocumenteerde waarneming bekend uit het begin van de twintigste eeuw.

Habitat

Schrale graslanden en ruigten bij bosranden en matig vochtige graslanden met bomen en struiken.

Waardplanten

Diverse grassen.

Vliegtijd en gedrag

Eind juli-begin september in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als rups.

Laatste wijziging: 1 juni 2013


De kaartjes en diagrammen van de dagvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen