De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
rotsvlinder  (Lasiommata maera)

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 22-28 mm. De grondkleur van de bovenkant van de vleugels is bruin. In de vleugelpunt van de voorvleugel ligt een witgekernde zwarte vlek in een oranje veld; bij het vrouwtje is dit oranje veld groter dan bij het mannetje. De oogvlekken op de bovenkant van de achtervleugel liggen niet in een oranje vlak, maar hebben een oranje rand.

Gelijkende soorten

Zie de argusvlinder.

Voorkomen

Een dwaalgast die in totaal zevenmaal in Nederland is waargenomen; de laatste waarneming dateert van 1933. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en in de Eifel.

Habitat

Graslanden op steenachtige hellingen.

Waardplanten

Diverse grassen.

Vliegtijd en gedrag

In Zuid-Europa vliegt deze soort van eind mei-begin september in twee generaties.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups in een graspol.

Laatste wijziging: 1 juni 2013


De kaartjes en diagrammen van de dagvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen