De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
steppeluzernevlinder  (Colias chrysotheme)

Familie

witjes (PIERIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 21-27 mm. De bovenkant van de vleugels van het mannetje is geel; langs de achterrand bevindt zich zowel op de voorvleugel als op de achtervleugel een brede donkere band die over de gehele lengte door lichte aders wordt onderbroken. Het vrouwtje is oranje en heeft opvallend grote gele vlekken in de donkere band langs de achterrand. De vlinder rust met dichtgevouwen vleugels.

Voorkomen

Een dwaalgast waarvan slechts één waarneming bekend is; de soort werd in 1917 waargenomen in Midden-Limburg. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in Tsjechië.

Habitat

Schrale graslanden in heuvelland en steppen.

Waardplanten

Hokjespeul en wikke.

Vliegtijd en gedrag

April-oktober in meerdere generaties.

Levenscyclus

Er zijn geen waarnemingen van rupsen in Nederland.

Laatste wijziging: 1 juni 2013


De kaartjes en diagrammen van de dagvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen