De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
vale stofuil  (Athetis hospes)

De vale stofuil, een onopvallende uil die gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien, is recent ontdekt in Zeeuws-Vlaanderen.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-13 mm. Deze onopvallende uil wordt gemakkelijk over het hoofd gezien. De grondkleur van de tamelijke smalle voorvleugel van deze uil is vaalbruin. Over de voorvleugel loopt een kenmerkende lichtere streep in de lengterichting. In deze lichtere streep liggen de ringvlek en de niervlek, die beide echter soms nauwelijks zichtbaar zijn en vaak gereduceerd tot zwarte stippen. De achtervleugel is glanzend wit met een smalle lichtbruine streep langs de voorrand; deze streep is in de hoek bij de achterrand breder en vervaagt richting de binnenrand. Het borststuk is vaak met een fijn kraagje afgescheiden van de kop.

Gelijkende soorten

De huisuil (Caradrina clavipalpis) is bonter getekend en heeft donkere vlekjes langs de voorrand van de voorvleugel. Ook andere stofuilen zijn bonter en levendiger getekend en hebben een bredere voorvleugel. De vlinder lijkt enigszins op de Archanara- en Nonagria-soorten; deze zijn echter meer getekend en hebben bovendien alleen een generatie in het najaar. Zie ook de bleke stofuil (A. gluteosa).

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Deze soort is voor het eerst waargenomen in 2007 in westelijk Zeeuws-Vlaanderen en wordt sindsdien af en toe in Zeeland gezien.

Habitat

Warme (vochtige) open plaatsen, duinen, bosranden, parken.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder weegbree, paardenbloem, zuring en moerasspirea.

Vliegtijd en gedrag

Mei-juni en augustus-begin oktober in twee generaties. In het Zuid-Europa vliegt de soort al in maart, eventuele trekkers zouden dus al eerder gezien kunnen worden. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-augustus en oktober-eind april. De soort overwintert als rups.

Laatste wijziging: 16 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Hans van Kuijk
Retranchement - 19 augustus 2007
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen