De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
bremvisstaartje  (Nola holsatica)

Het bremvisstaartje is recentelijk bewezen een echte soort te zijn, en niet een vorm van het licht visstaartje.

Familie

visstaartjes (NOLIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Lijkt sterk op contrastrijke exemplaren van het licht visstaartje (N. aerugula) waarvan deze soort vroeger als ondersoort werd gerekend. Het uiterlijk van het bremvisstaartje wordt gedomineerd door drie donkere getande dwarslijnen op de voorvleugel: de donker afgezette binnenste- en buitenste dwarslijn en de golflijn. Ook opvallend is de donkere vlek halverwege de voorrand, in feite het uiteinde van de buitenste dwarslijn die, evenals bij het licht visstaartje via een haakse hoek, daar op de voorrand uitkomt. De binnenste dwarslijn is gebogen. Het middenveld is meestal iets donkerder dan de rest van de vleugel. Kenmerkend voor dit visstaartje is de opvallende, donkere brede middelste dwarslijn op de lichte achtervleugel. Het bremvisstaartje
mist duidelijke schubbenpuistjes.

Gelijkende soorten

Het licht visstaartje (N. aerugula) heeft nooit een donkere middelste dwarslijn op een achtervleugel en de binnenste dwarslijn op de voorvleugel heeft een duidelijk uitstekende hoek in de voorste helft van de vleugel. Bovendien heeft het licht visstaartje duidelijke schubbenpuistjes.

Voor een overzicht met de verschillen tussen de zeven visstaartjes (Nolinae), klik hier.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. De laatste exemplaren zijn in 1991 en 1992 verspreid over het land waargenomen.

Waardplanten

Stekelbrem en kruipbrem; vermoedelijk ook andere bremsoorten.

Laatste wijziging: 20 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen