De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
maagdenuil  (Eucarta virgo)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Een overwegend bruine uil met op de voorvleugel een karakteristiek, geometrisch aandoend patroon van donkere en lichte delen met een kenmerkende lila tint. Opvallend zijn de dikke witachtige met donkerbruin afgezette, tamelijk scherp afstekende centrale dwarslijnen die schuin over de voorvleugel naar de binnenrand lopen waar ze elkaar ontmoeten en in elkaar overgaan. In het hierdoor omsloten middenveld ligt tegen de voorrand een markante donkerbruin tot zwartachtige vlek met daarin een langgerekte, witachtig gerande ringvlek. De niervlek is vaag zichtbaar als lichte vlek en heeft doorgaans evenals de ringvlek een duidelijke lila tint. De grondkleur van de voorvleugel verdonkert zich richting de achterrand. De sterkte van de bruine en lila kleuren kunnen variƫren.

Voorkomen

Deze soort is in 2014 voor het eerst waargenomen op de Delleboersterheide in Friesland.

Habitat

In het buitenland primair in steppegebieden, daarnaast in open landschappen met grasland en struiken waarbij de soort in de meer noordelijke gebieden drogere habitats prefereert.

Waardplanten

In het buitenland diverse kruidachtige planten waaronder bijvoet, boerenwormkruid, paardenbloem en munt.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland in twee, zelden drie, generaties vanaf eind mei tot begin juli en weer in augustus en september. De vlinders komen op licht en op smeer.

Laatste wijziging: 10 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen