De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
katoengroenuil  (Earias insulana)

Familie

visstaartjes (NOLIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Houdt in rust de vleugels onder een scherpe hoek in dakvorm. De voorvleugel heeft een doorgaans groene, soms ook bruingroene of licht grijsbruine kleur met vaag zichtbare, evenwijdig aan elkaar lopende donkere V-vormige dwarslijnen (waarvan het korte deel op de buitenste vleugelhelft vaak nauwelijks te zien is). Soms ligt er tussen twee van deze dwarslijnen een donker paarsachtig bruine zone waardoor er in rusthouding een opvallende bandvormige V over de beide vleugels is te zien. Een donkere vleugelzoom ontbreekt en de franje is doorgaans licht tot witachtig groen. De achtervleugel is wit.

Gelijkende soorten

De kleine groenuil (E. clorana) heeft een bredere, meer effen groene voorvleugel met een witte voorrand. De populierengroenuil (E. vernana) heeft duidelijker dwarslijnen, waarvan de binnenste een zigzag verloop heeft; ook heeft de voorvleugel een verdonkerde zoom met een geelbruin en wit gekleurde vleugelrand en franje.

Voorkomen

Deze soort is één keer waargenomen in 2013 in Beetsterzwaag (Friesland).

Waardplanten

In het buitenland: verschillende gewassen, waaronder maïs en katoen.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: april-november in minstens twee generaties. De vlinders komen op licht. Eieren worden afgezet op stengels of bladeren van de waardplant. Jonge rupsen boren zich in stengels van de waardplant. De pop bevindt zich in een witte gesponnen cocon aan de onderste delen van de plant of in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 27 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen