De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
tweelingbosrankspanner  (Horisme radicaria)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 15-19 mm. De soort heeft een naar bruin neigende grondkleur en de dwarslijnen op de voorvleugels vertonen vaak verwijdingen bij de voorrand en bij de binnenrand. Het veld tussen het apicale lijntje en de voorrand is bij de tweelingbosrankspanner egaler van structuur en bleker van kleur, en daardoor opvallender dan bij de egale bosrankspanner (H. tersata).

Gelijkende soorten

Lijkt sterk op de egale bosrankspanner (H. tersata), maar is op een punt afwijkend. De middenstip op de voorvleugels is bij de tweelingbosrankspanner zelden aanwezig, bij de egale bosrankspanner zelden afwezig. Het bestuderen van genitaalkenmerken blijft noodzakelijk.

Voorkomen

De soort werd voor het eerst in Nederland vastgesteld in 2014. De oudste getraceerde Nederlandse tweelingbosrankspanner stamt uit Geulle (2005) op basis van onderzoek van collecties.

Habitat

Open bossen, bosranden en struwelen op kalkgraslanden.

Waardplanten

Bosrank

Vliegtijd en gedrag

Mei en augustus in twee generaties.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop op of in de grond.

Laatste wijziging: 29 juni 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen