De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
schildstipspanner  (Idaea biselata)

Vanaf half mei tot eind september kan de schildstipspanner worden waargenomen.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 10-11 mm. De crèmekleurige, min of meer donker bespikkelde voor- en achtervleugel hebben beide een opvallende zwarte middenstip. De middelste dwarslijn op de voorvleugel buigt in een kleine boog om de middenstip heen. De voorrand van de voorvleugel is bij de vleugelpunt vrij sterk gebogen. Karakteristiek voor deze soort is de duidelijk zichtbare, grillige buitenste dwarslijn met daarbuiten een bruinachtig grijs zoomveld, onderbroken door een onregelmatige lichte golflijn. De kleur van het zoomveld varieert in intensiteit; soms is het beperkt tot een smalle zone tussen de buitenste dwarslijn en de lichte golflijn.

Gelijkende soorten

De dwergstipspanner (I. fuscovenosa) is meestal iets kleiner, de middenstip op de voorvleugel ligt gewoonlijk aan de andere kant van de middelste dwarslijn en in het zoomveld bevindt zich geen opvallende donkere band. Bij de paardenbloemspanner (I. seriata) loopt de middelste dwarslijn vlak langs de middenstip. Bij de vlekstipspanner (I. dimidiata) bevat het zoomveld alleen een aantal donkere vlekken bij de binnenrandhoek.. Zie ook de zuidelijke stipspanner (I. trigeminata).

Klik hier voor gedetailleerde verschillen met illustraties tussen Idaea biselata en I. seriata.

Klik hier voor gedetailleerde verschillen met illustraties tussen meer Idaea- en Scopula-soorten.

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Vooral loofbossen; ook naaldboomaanplanten, struwelen en tuinen.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten en afgevallen blad.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind september in één, soms twee generaties. De vlinders kunnen overdag van lage takken en uit struikgewas worden opgejaagd. Vanaf de schemering bezoeken ze bloemen zoals die van akkerdistel. Ze komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: juni-mei. De soort overwintert als rups en verpopt zich tussen afgevallen bladeren.

Laatste wijziging: 4 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Oudega/de Veenhoop - 2 juli 2008
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen