De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
roestige stipspanner  (Idaea inquinata)

De roestige stipspanner leeft binnenshuis van gedroogde planten en kan schadelijk zijn in herbaria.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 8-10 mm. Een kleine stipspanner met tamelijk afgeronde vleugels en een kenmerkende vaak ietwat roodachtig roestbruine tekening in de vorm van vlekken en banden. De vleugels zijn donker bespikkeld. De franjelijn bestaat uit stippen. De tekening varieert, met name kan het donkere bandje tussen de binnenste dwarslijn en de middelste dwarslijn geheel of gedeeltelijk ontbreken.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Een soort die recent alleen is aangetroffen op diverse plekken in het oosten en zuidoosten van het land. RL: gevoelig.

Habitat

Vooral voedselvoorraden en gedroogde planten in gebouwen; wordt waarschijnlijk met droogbloemen geïmporteerd.

Waardplanten

De rups leeft vooral van droog blad, hooi en stro; kan schadelijk zijn in herbaria en voor gedroogd plantaardig materiaal.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: juli-mei.

Laatste wijziging: 4 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen