De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
paarsbandspanner  (Rhodostrophia vibicaria)

De hoeveelheid roze op de vleugels van de paarsbandspanner is zeer variabel.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Een leemgele, soms groenachtig bestoven spanner met op zowel de voor- als de achtervleugel opvallende paarsroze dwarslijnen. De middelste dwarslijn gaat aan de buitenzijde soms over in een paarsroze schaduw of band. De franje is eveneens paarsroze van kleur en soms geldt dit voor het hele zoomveld. De kleurintensiteit varieert; er bestaan ook zeer bleke exemplaren, nagenoeg zonder paarsroze. Op de voorvleugel bevindt zich een kleine ronde of langwerpige middenstip.

Gelijkende soorten

Exemplaren zonder roze lijken enigszins op de grijze stipspanner (I. aversata); deze heeft echter altijd een donkere middenstip op de achtervleugel.

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Komt voornamelijk voor in de duinen en op de Veluwe. RL: bedreigd.

Habitat

Warme droge graslanden.

Waardplanten

Diverse planten en struiken, waaronder sleedoorn en brem.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin september in één, soms twee niet duidelijk gescheiden generaties. De vlinders komen op licht; overdag rusten ze aan twijgen en zijn ze gemakkelijk te verstoren.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Laatste wijziging: 11 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen