De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
moeraswalstrospanner  (Orthonama vittata)

De rupsen van de eerste generatie leven van september tot mei, die van de tweede in juli.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 11-14 mm. Goed te herkennen aan de combinatie van de strogele, fijn gebandeerde voorvleugel en het vrij forse donkere streepje in de vleugelpunt dat lijkt samen te vloeien met enkele dicht opeen liggende donkere dwarslijnen. De vleugelzoom is vaak iets lichter van kleur dan de rest van de voorvleugel. Halverwege de voorvleugel loopt een gedeeltelijk donker ingekleurde dwarsband. In het lichtere gedeelte van deze dwarsband bevindt zich een kleine zwarte middenstip; de buitenrand van de band maakt vlak voor de voorrand van de vleugel een scherpe hoek naar binnen. De intensiteit van de vleugeltekening kan variëren.

Gelijkende soorten

Zie de echt-walstrospanner (Phibalapteryx virgata), de walstrospanner (Costaconvexa polygrammata) en de grijze bosrankspanner (Horisme aquata).

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; op sommige plaatsen algemeen. RL: kwetsbaar.

Habitat

Moerassen, natte graslanden, veengebieden, vochtige bossen en slootkanten; er bestaat een duidelijke voorkeur voor een vochtige omgeving.

Waardplanten

Walstro en waterdrieblad.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-half september in twee, soms drie generaties. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: september-mei (eerste generatie) en juli (tweede generatie). De soort overwintert als rups.

Laatste wijziging: 11 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Enumatil - 30 mei 2008
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen