De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
tandbandspanner  (Scotopteryx moeniata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-15 mm. De middenband van deze bandspanner is paarsachtig bruin met een iets lichtere zone rond de middenvlek. De buitenste dwarslijn heeft een forse uitstulping naar buiten. In de vleugelpunt bevindt zich een kort donker schuin streepje.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Deze soort is in ons land voor het laatst waargenomen in 1983 te Ruinen en werd daarvóór zeer onregelmatig aangetroffen op heideterreinen.

Habitat

Heiden.

Waardplanten

Brem en heidebrem.

Vliegtijd en gedrag

Begin juli-begin september in één generatie. De vlinders komen op licht en zijn overdag gemakkelijk op te jagen.

Levenscyclus

Rups: september-mei. De soort overwintert als rups. De verpopping vindt plaats in een los spinsel op de grond.

Laatste wijziging: 11 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen