De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
roodbruine walstrospanner  (Catarhoe rubidata)

De fraai gekleurde roodbruine walstrospanner komt in Nederland nauwelijks voor.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Verse vlinders zijn goed herkenbaar aan de roodbruine, bijna oranjeroze grondkleur. Op de voorvleugel is de grijze middenband aan de buitenzijde vanaf de voorrand tot halverwege de vleugel zwaar afgezet met zwart, daarna bestaat de buitenrand slechts uit een diep geschulpte, fijne zwarte lijn. Deze combinatie komt bij geen enkele andere soort voor. Er is weinig variatie in tekening.

Gelijkende soorten

Afgevlogen vlinders zouden soms verward kunnen worden met afgevlogen exemplaren van de berberisspanner (Pareulype berberata); deze heeft echter een karakteristieke tekening in de vleugelpunt.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Er zijn slechts enkele waarnemingen uit het oosten van het land en uit Zuid-Limburg bekend.

Habitat

Graslanden, struwelen, akkerranden en (spoor)dijken, meestal op kalkrijke bodem.

Waardplanten

Diverse soorten walstro.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half augustus in twee generaties. De vlinders kunnen overdag uit het struikgewas geklopt worden. Ze vliegen vanaf de vroege schemering en komen soms op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-augustus. De rupsen worden vaak gemakkelijker gevonden dan de vlinders. De soort overwintert als pop in een met spinsel verstevigde holte in de grond.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Berna Kleinheerenbrink
Zuid-Frankrijk
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen