De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
bonte walstrospanner  (Catarhoe cuculata)

De habitat van de bonte walstrospanner omvat graslanden, steengroeven, houtwallen, bospaden en grazige ruigten.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-14 mm. De grondkleur is witachtig en bij de vleugelwortel van de voorvleugel ligt een brede zone die geheel zwart en bruin van kleur is. Dwars over de voorvleugel loopt een middenband die vanaf de voorrand tot halverwege de vleugel donker gekleurd is; de rest van de band is witachtig en wordt aan de buitenzijde begrensd door een fijne, diep geschulpte lijn. Tussen het donkere gedeelte van de middenband en de achterrand van de vleugel bevinden zich twee roodachtig bruine vlekken, die richting de achterrand overgaan in een roodbruin gegolfd lijntje.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Een zwerver waarvan slechts enkele recente waarnemingen bekend zijn, de laatsten in 2011 (Gelderland) en 2012 (Drenthe). RL: gevoelig.

Habitat

(Kalk)graslanden, steengroeven, houtwallen, brede bospaden en grazige ruigten.

Waardplanten

Diverse soorten walstro.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Duitsland
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen