De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
bosbandspanner  (Epirrhoe rivata)

De blauwe middenband met bruine randen steekt af op de lichtere voorvleugel van de bosbandspanner.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Heeft een brede witte band aan de buitenzijde van de middenband op de voorvleugel; de dunne grijze lijn die er doorheen loopt is slechts zeer vaag zichtbaar of grotendeels afwezig, behalve soms dicht bij de voorrand van de vleugel. In de, eveneens brede, voortzetting van de witte band op de achtervleugel ontbreekt de grijze lijn. De donkere middenband is grijsblauw opgevuld en heeft bruine randen.

Gelijkende soorten

De gewone bandspanner (E. alternata) is kleiner en er loopt een duidelijke grijze lijn door de witte middenband. De dubbelhoekbandspanner (Euphyia biangulata) heeft een dubbel gepunt uitsteeksel aan de buitenrand van de middenband. Zie ook de springzaadbandspanner (Xanthorhoe biriviata) en de scherphoekbandspanner (Euphyia unangulata).

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; in kleigebieden schaars of ontbrekend. RL: kwetsbaar.

Habitat

Vooral brede bospaden, bosranden, hakhout, struwelen, duinen en ruige graslanden.

Waardplanten

Diverse soorten walstro.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-begin september in twee generaties. De vlinders vliegen in de schemering en komen op licht. Ze zijn ook overdag vliegend waar te nemen.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 11 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Roel Verbraak
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen