De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
walstrobandspanner  (Epirrhoe galiata)

Diverse soorten walstro vormen de waardplant van de walstrobandspanner, een zeer zeldzame soort uit de duinen.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Het belangrijkste kenmerk is de enigszins naar binnen gebogen voorrand van de voorvleugel, die bovendien smaller is en spitser toeloopt dan bij verwante soorten. De donkere grijsachtig blauw met bruine middenband is relatief breed en contrasteert sterk met de witte of grijsachtig witte grondkleur van de vleugel. De middenband heeft een onregelmatige, getande buitenrand met ongeveer halverwege een vrij brede uitstulping die soms ongelijk dubbel gepunt is. Veel exemplaren hebben een bleek zoomveld met een kleine, donkere vlek tegen de achterrand.

Gelijkende soorten

De gewone bandspanner (E. alternata) heeft een andere vleugelvorm en de smallere middenband heeft een minder onregelmatige buitenrand; bovendien is de achtervleugel sterker getekend. Zie ook de zwartbandspanner (Xanthorhoe fluctuata).

Voorkomen

Zeldzaam. Een soort waarvan de meeste waarnemingen langs de kust worden gedaan. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Vooral duinen; soms andere grazige plaatsen langs de kust en (kalk)graslanden in het binnenland.

Waardplanten

Diverse soorten walstro.

Vliegtijd en gedrag

Mei-begin juli in één generatie; soms een partiële tweede generatie van augustus tot september. De vlinders vliegen in de schemering en komen op licht. Ze kunnen ook overdag worden waargenomen.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september-oktober. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 11 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen