De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
walstrospanner  (Costaconvexa polygrammata)

Een dagactieve soort is de walstrospanner, die op de Veluwe voorkomt en ook in Drenthe.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 11-12 mm. Deze spanner heeft een mat strokleurig uiterlijk waarbij de achtervleugel iets lichter is dan de voorvleugel. Over de voor- en achtervleugel lopen vele dunne dwarslijnen. In dit lijnenpatroon vallen bij het mannetje twee donkerbruine of zwartachtige smalle banden op de voorvleugel op. De binnenste band loopt van de binnenrand tot net voor de middenstip en de buitenste band loopt ongeveer vanaf de voorrand tot halverwege de vleugel, waar hij vervaagt. Bij het vrouwtje zijn deze banden zwak en lichtbruin. Zowel het mannetje als het vrouwtje heeft een bleek schuin streepje in de voorvleugelpunt en de vleugelzoom is donker getint. De tekening kan variëren in intensiteit.

Gelijkende soorten

De moeraswalstrospanner (Orthonama vittata) heeft een fors donker streepje in de vleugelpunt dat lijkt samen te vloeien met de buitenste dwarsband. Zie ook de echt-walstrospanner (Phibalapteryx virgata).

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Een soort die sinds een aantal jaren op de Veluwe plaatselijk een gewone verschijning is; komt ook voor in Drenthe en Zuidoost-Friesland. Slechts een enkele keer wordt de soort buiten deze gebieden aangetroffen. Was vroeger bekend uit het oosten van Noord-Brabant en het midden van Limburg. RL: niet bedreigd.

Habitat

Vooral heiden en dan met name de randvegetaties; ook lariksbossen met een ondergroei van liggend walstro.

Waardplanten

Vooral liggend walstro.

Vliegtijd en gedrag

Half maart-eind september in drie generaties. De vlinders vliegen in de namiddag en in de schemering. Ze komen op licht en op bloeiwijzen van grassen en jakobskruiskruid.

Levenscyclus

Rups: april-oktober in drie generaties. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 11 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen