De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
rozenspanner  (Earophila badiata)

Rozen zijn de waardplant van de rozenspanner, die lokaal in de duinen voorkomt.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-18 mm. De overwegend bruine voorvleugel is tamelijk breed en enigszins puntig en heeft soms een antracietgrijze tint. Op de voorvleugel bevindt zich een groot aantal dwarslijnen en dwarsbanden die in wisselende mate met zwart zijn afgezet. Het middenveld van de voorvleugel heeft een opvallende strogele dwarsband met aan weerszijden daarvan een bruine band. Aan de buitenzijde hiervan loopt een vaak rood getinte lichtbruine band. De zoom van de voorvleugel is donkerbruin met antraciet. Opvallend is de geelachtig witte stip die een plaatselijke verdikking is van de golflijn.

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Een soort die lokaal en verspreid voorkomt langs de kust en op enkele plekken in het binnenland. RL: bedreigd.

Habitat

Bossen, duinen, struwelen en andere met struiken begroeide plaatsen; soms tuinen.

Waardplanten

Diverse soorten wilde en gekweekte roos.

Vliegtijd en gedrag

Half maart-begin mei in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: maart-juli. De soort overwintert als pop in een cocon in losse aarde.

Laatste wijziging: 11 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen