De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
fraaie walstrospanner  (Lampropteryx suffumata)

De fraaie walstrospanner vliegt in maart en april, maar wordt slechts af en toe waargenomen in Nederland.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-17 mm. Deze bandspanner heeft een tamelijk spits toelopende voorvleugel, die gewoonlijk een bruinachtig witte tot lichtbruine, enigszins glanzende grondkleur heeft. De brede donkerbruine middenband heeft aan de buitenzijde een opvallend dubbel gepunt uitsteeksel. De kleuren van deze spanner zijn warm en helder en komen door de witte randen en lijnen goed uit.

Gelijkende soorten

De marmerspanner (Ecliptopera silaceata) heeft geen glanzend uiterlijk; bovendien bevindt zich aan de buitenrand van de middenband een serie duidelijke, van elkaar afgegrensde tandvormige vlekken. Lijkt ook op de wortelhoutspanner (Eulithis prunata) die echter pas in juli en augustus vliegt. Zie ook de kleine wortelhoutspanner (Electrophaes corylata).

Voorkomen

Zeldzaam. Wordt slechts af en toe waargenomen, voornamelijk in het noordoosten van het land. RL: gevoelig.

Habitat

Vochtige bossen, struwelen, heggen, slootkanten, natte heiden en moerassen; soms tuinen.

Waardplanten

Diverse soorten walstro.

Vliegtijd en gedrag

Half maart-eind juni in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. Overdag kunnen ze worden opgejaagd, vooral in open biotopen.

Levenscyclus

Rups: mei-juni De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Tymo Muus; eigen collectie
Foto: Jacques Sentjens
Foto: Jacques Sentjens
halfvolgroeide rups
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen