De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
brummelspanner  (Mesoleuca albicillata)

De brummelspanner dankt zijn naam aan het woord brummel, wat het Oost-Nederlandse woord voor braam is.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 15-18 mm. De grondkleur van de zeer brede afgeronde voorvleugel is roomwit tot wit en over de vleugel loopt een brede witte middenband. Het donkere wortelveld en de donkere vlek bij de vleugelpunt bestaan uit bruine, zwarte en paarsblauwe banden en lijnen. Een belangrijk kenmerk dat deze soort onderscheidt van andere zwart met wit gekleurde bandspanners, is dat de middenband licht gekleurd is en de velden daaromheen donker. Er is weinig variatie.

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het hele land voor; vooral in de oostelijke helft van het land. RL: kwetsbaar.

Habitat

Vooral open loofbossen, gemengde bossen en struwelen.

Waardplanten

Gewone braam (‘brummel’ is een Oost-Nederlands woord voor braam) en framboos.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half augustus in één, mogelijk twee generaties. De vlinders kunnen overdag worden opgejaagd en komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rupsen zijn vooral ´s nachts actief. De soort overwintert als pop in een cocon in losse aarde.

Laatste wijziging: 11 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie P. Rooy
Foto: Jeroen Voogd
Foto: Tineke Cramer
Rosmalen - 10 augustus 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen