De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
schimmelspanner  (Dysstroma truncata)

De schimmelspanner is een zeer variabele soort, die vliegt in twee generaties.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-19 mm. Een zeer variabele soort die in de meeste gevallen sterk lijkt op de gehoekte schimmelspanner (D. citrata). De buitenste dwarslijn op de onderzijde van de achtervleugel loopt vaak in een mooie afgeronde boog over de vleugel. Het donkere wortelveld is doorgaans afgerond. Op de lichtgrijze achtervleugel is vaak een golflijn aanwezig die uit witte vlekken bestaat. Goed te herkennen is de variant met een opvallende grote oranjebruine of roodachtig bruine vlek op het middenveld van de voorvleugel.

Gelijkende soorten

Zie de gehoekte schimmelspanner (D. citrata).

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Vooral tuinen, parken, loofbossen, struwelen op graslanden, moerassen en heiden.

Waardplanten

Diverse struiken en kruidachtige planten.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-oktober in twee generaties. De vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen. Ze komen goed op licht en soms op smeer, overrijpe bramen en bloemen.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september-mei. De soort overwintert als halfvolgroeide rups en verpopt zich tussen de bladeren van de waardplant.

Laatste wijziging: 18 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Jubbega - 23 mei 2009
Foto: Edo Goverse
Assen - 18 augustus 2012
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen