De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
oranje bruinbandspanner  (Cidaria fulvata)

De oranje bruinbandspanner is goed herkenbaar aan zijn kleur en tekening.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Goed herkenbaar door de helder oranjegele voorvleugel en de onregelmatig gevormde roodbruine middenband. Er is weinig variatie.

Voorkomen

Algemeen. Komt in de kustprovincies en op diverse plaatsen in het binnenland voor. RL: gevoelig.

Habitat

Open loofbossen, duinen, ruige graslanden en struwelen; ook parken en tuinen in stedelijke omgeving.

Waardplanten

Diverse soorten wilde en gekweekte roos.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind juli in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering vaak in de buurt van de waardplant en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De rups verpopt zich in een losse cocon tussen de bladeren van de waardplant. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen