De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
blauwrandspanner  (Plemyria rubiginata)

Doordat de rupsen een voorkeur hebben voor els, is de blauwrandspanner te vinden in elzenstruwelen.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Deze spanner heeft een vrij smalle voorvleugel met een afgeronde vleugelpunt. Kenmerkend zijn de blauwgrijze achterrand en vleugelzoom op de krijtwitte ondergrond; de blauwgrijze
achterrand wordt soms onderbroken door een witte strook. De bruine middenband op de voorvleugel is gereduceerd tot een grote vlek aan de voorrand en hoogstens enkele kleine vlekjes langs de binnenrand.

Voorkomen

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Habitat

Elzenstruwelen langs oevers en in uiterwaarden, elzenbroekbossen, natte bospaden, struwelen, duinen, boomgaarden en tuinen.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor els.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-september in één generatie. De vlinders vliegen in de vroege schemering en komen later in de nacht ook op licht.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De rups verpopt zich in een losse cocon op de waardplant. De soort overwintert als ei in de oksel van een twijg of tak van de waardplant.

Laatste wijziging: 18 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen