De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
kleine groenbandspanner  (Colostygia pectinataria)

Het karakteristieke patroon van zwarte vlekken en dwarslijnen op de voorvleugel kenmerkt de kleine groenbandspanner.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-15 mm. De soms iets blauwachtig groene grondkleur en de felgroene band maken verse exemplaren van deze spanner goed herkenbaar; de groene kleur verbleekt echter snel tot rozeachtig of bruinachtig wit. Een onderscheidend kenmerk, dat ook bij afgevlogen exemplaren goed te zien is, is het karakteristieke patroon van zwarte vlekken en dwarslijnen op de voorvleugel.

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Graslanden, duinen, wegbermen, open bossen, heiden, moerassen en tuinen.

Waardplanten

Vooral walstro; soms bosbes.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind september in twee generaties; de tweede generatie is veel kleiner in aantal maar vliegt erg lang door. De vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen. Ze worden veelvuldig waargenomen in de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: kan het hele jaar aanwezig zijn, maar wordt slechts weinig waargenomen. De soort overwintert als rups en verpopt zich in een cocon in losse aarde.

Laatste wijziging: 12 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen